Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Farské oznamy:

 

 

                                     Aktuálne f arské                   oz na my                 p     o 3. nedeli v cezro čnom období                                     

 

Archív oznamov:

   Oznamy po 2. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli po narodení Pána.

Oznamy po nedeli Narodenia Pána.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 1. adventnej nedeli.

Oznamy po nedeli Krista Kráľa.

Oznamy po 33. cezročnej nedeli.

Oznamy po 32. cezročnej nedeli.

Oznamy po 31. cezročnej nedeli.

Oznamy po 30. cezročnej nedeli.

Oznamy po 29. cezročnej nedeli.

Oznamy po 28. cezročnej nedeli.

Oznamy po 27. cezročnej nedeli.

Oznamy po 26. cezročnej nedeli.

Oznamy po 25. cezročnej nedeli.

Oznamy po 24. cezročnej nedeli.

Oznamy po 23. cezročnej nedeli.  

 Oznamy po 22. cezročnej nedeli. 

Oznamy po 21. cezročnej nedeli.

Oznamy po 20. cezročnej nedeli.

Oznamy po 19. cezročnej nedeli.

Oznamy po 18. cezročnej nedeli.

Oznamy po 17. cezročnej nedeli.

Oznamy po 16. cezročnej nedeli.

Oznamy po 15. cezročnej nedeli.

Oznamy po 14. cezročnej nedeli.

Oznamy po 13. cezročnej nedeli.

Oznamy po 12. cezročnej nedeli.

Oznamy po 11. cezročnej nedeli.

Oznamy po 10. cezročnej nedeli.

Oznamy po 9. cezročnej nedeli.

Farské oznamy po Nedeli Najsvätejšej Trojice.

Farské oznamy po Nedeli Zoslania Ducha Svätého. 

Farské oznamy po 7. Veľkonočnej nedeli.

Farské oznamy po 6. Veľkonočnej nedeli.

Farské oznamy po 5. Veľkonočnej nedeli.

Farské oznamy po 4. Veľkonočnej nedeli.

Farské oznamy po 2. Veľkonočnej nedeli.

Farské oznamy po Veľkonočnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 5. cezročnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 4. cezročnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 3. cezročnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po 2. cezročnej nedeli.

Aktuálne farské oznamy po Nedeli Krstu Krista Pána.

Aktuálne farské oznamy po 2. nedeli vo Vianočnom období.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 33. cezročnej nedeli.

Oznamy po 32. cezročnej nedeli.

Oznamy po 31. cezročnej nedeli.

Oznamy po 30. cezročnej nedeli.

Oznamy po 29. cezročnej nedeli.

Oznamy po 28. cezročnej nedeli.

Oznamy po 27. cezročnej nedeli.

Oznamy po 26. cezročnej nedeli.

Oznamy po 25. cezročnej nedeli.

Oznamy po 24. cezročnej nedeli.

Oznamy po 23. cezročnej nedeli.

Oznamy po 22. cezročnej nedeli.

Oznamy po 21. cezročnej nedeli.

Oznamy po 20. cezročnej nedeli.

Oznamy po 19. cezročnej nedeli.

Oznamy po 18. cezročnej nedeli.

Oznamy po 17. cezročnej nedeli.

Oznamy po 16. cezročnej nedeli.

Oznamy po 15. cezročnej nedeli.

Oznamy po 14. cezročnej nedeli.

Oznamy po 13. cezročnej nedeli.

Oznamy po 12. cezročnej nedeli.

Oznamy po 11. cezročnej nedeli.

Oznamy po 10. cezročnej nedeli.

Oznamy po Nedeli Najsvätejšej Trojice.

Oznamy po Nedeli Zoslania Ducha Svätého.

Oznamy po 7. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 6. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 5. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 4. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 3. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 2. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Kvetnej nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 6. cezročnej nedeli.

Oznamy po 5. cezročnej nedeli.

Oznamy po 4. cezročnej nedeli.

Oznamy po 3. cezročnej nedeli.

Oznamy po 2. cezročnej nedeli.

Oznamy po nedeli Krstu Pána.

Oznamy po 2. vianočnej nedeli.

 

 


 

 

 

 

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi