Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Farské oznamy:

 

 

                                     Aktuálne f arské                   oz   na m y                 p     o  28.  ne   d  e  li  v ce  zro č  nom ob dobí                                     

 

Archív oznamov:

    Oznamy po 27. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 26. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 25. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 24. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 23. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 22. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 21. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 20. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 19. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 18. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 17. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 16. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 15. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 14. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 13. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 12. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 11. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Najsvätejšej Trojice.

Oznamy po nedeli Zoslania Ducha Svätého.

Oznamy po 7. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 6. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 5. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 4. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 3. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 2. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Kvetnej nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 8. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 7. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 6. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období. 

Oznamy po 4. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 3. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli po narodení Pána.

Oznamy po nedeli Narodenia Pána.

 

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi