Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Oficiálna stránka Farnosti svätého Mikuláša v Senci

Rímsko-katolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou 
Bratislavskej arcidiecézy a dekanátu Senec.

        

 

Farské oznamy po 6. nedeli cez rok

 

Národný týždeň manželstva

Pri príležitosti národného týždňa manželstva, ktorý bude v dňoch 12. až 18. 2., sme si pre Vás opäť pripravili zaujímavé aktivity. Motto tohto ročníka je „Manželstvo - umenie lásky“. Umelecké dielo manželskej lásky sa buduje spoločným, kvalitne stráveným časom, preto Vás povzbudzujeme k zapojeniu sa do našej súťaže. Ako na to?

1. Vyjdite si spolu von na Vaše obľúbené miesto v Senci alebo jeho okolí, urobte spoločnú fotku a pošlite nám ju na adresu ntm@outlook.sk. Napíšte k nej, čo si na tom druhom vážite. Fotografie posielajte do piatku 16. 2. Na záver týždňa sa po doobednej svätej omši stretneme v pastoračnom centre, kde vylosujeme ceny pre tých, ktorí sa zapojili.

2. Zapojiť sa môžu aj deti, ak nakreslia obrázok na tému naša rodina a pošlú ju naskenovanú alebo prinesú osobne sakristie. Každá kresba bude odmenená.

Celý program nájdete na plagáte hore.

 

Farská púť do Svätej Zeme

Srdečne pozývame všetkých farníkov na púť do Svätej Zeme v termíne 26.4. - 3.5.2018. Sprevádza Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD. Cena púte je 670,-EUR. Bližšie informácie sú v sakristii kde sa treba zapísať,  alebo ich nájdete aj tu .

Novinky na stránke

19.11.2015 16:28

Stretnutie bývalých miništrantov

7. novembra 2015 bolo na sv. omši presbytérium kostola plné, ako asi už dávno nebolo. Zaplnili ho kedysi aktívni miništranti, ktorí rôznym spôsobom slúžili vo farnosti. Teraz sú s z nich dospelí chlapi - manželia, otcovia... Slávnosť bola krajšia o to, že na sv. omši boli prítomné aj rodiny týchto...
11.08.2015 22:54

Lab-oratórium 2015

Spolu s deťmi, animátormi i s duchovnými otcami "starými" i novými sme prežili hodnotný týždeň, plný zážitkov z krásnych obsahov našej viery, zasväteného života a bratského spoločenstva na farskom detskom tábore Lab-oratóriu 2015. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás takto podporili! Viac info...
07.08.2015 08:39

Upratovanie v kostole - rozpis

Aktuálny rozpis upratovania nájdete v menu: Liturgia a sviatosti -> Upratovanie farského kostola -> aktuálny rozpis služieb

Pripravované podujatia a aktivity

Neboli nájdené žiadne záznamy.

ŠTVRTKOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE

29.01.2015 00:00

Štvrtkové eucharistické adorácie

Pulzujúcim srdcom života farského spoločenstva je Eucharistia, ktorá je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Preto sme sa aj na prosby mnohých z vás rozhodli dať väčší priestor adorácii Najsvätejšej Sviatosti počas týždňa a to vo štvrtok, v deň ustanovenia...

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi