Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Oficiálna stránka Farnosti svätého Mikuláša v Senci

Rímsko-katolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou 
Bratislavskej arcidiecézy a dekanátu Senec.

 

Dávame do pozornosti novú webstránku neziskového občianskeho združenia Charita Senec.

        

 

Farské oznamy po nedeli Zoslania Ducha Svätého

 

Púť detí do Marianky

 

Srdečne pozývame všetky deti a rodičov na Diecéznu púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu, 26. mája 2018. Stretnutie pútnikov bude na Farskom námestí o 08.00 hod. objednaný autobus ich odvezie do Rače, odkiaľ budú putovať do Marianky. Cena za autobus je 5.00 eur/os. Je vhodné zobrať si aj vreckové, niečo pod zub a tiež obetný dar ceruzky zabalené v darčekovom balení pre špeciálne školy. Pre záujemcov je pripravený zaujímavý program vo forme náučných katechéz a slávnostnej svätej omše o 14.30 hod. celebrovanej otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Zodpovedná osoba je sestra Luitgardis. Podrobnejšie informácie na stránke ERKa.

 

Centrum voľného času

 Od septembra by sme chceli sprevádzkovať v pastoračnom centrum cirkevné centrum voľného času. K spolupráci hľadáme dobrovoľníkov na vedenie jednotlivých krúžkov. Krúžky sú uvedené v priloženom dokumente. Prihlásiť sa môžete u koordinátora Pavla Škovránka st. na tel. čísle 0904 539 939, mail: pavolskovi@gmail.com.

 

Krížová cesta ulicami mesta na Veľký piatok

Večer na Veľký piatok prechádzal ulicami nášho mesta sprievod so zažatými sviecami, na jeho čele niesli veľký drevený kríž muži našej farnosti, odznelo 15 meditácií pri jednotlivých zastaveniach tejto starobylej pobožnosti Križovej cesty ako symbolu krížovej cesty Pána Ježiša.   Pokračovanie článku a fotogaléria...

 

 

 Farský detský tábor Lab-Oratórium 2018

Chceli by sme vás informovať, že farský detský tábor Lab-Oratórium bude v tomto roku od 11. do 18. augusta. Bude osobitne venovaný deťom z našej farnosti vo veku od 8-13 rokov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade v čase úradných hodín, alebo si ju môžete stiahnuť tu. Prihlásiť sa môžete do 31.3.2018. Zálohu aj s prihláškou môžete odovzdať duchovným otcom počas úradných hodín.

 

Divadelné predstavenie Lúče otcovstva

Veľký duchovný i umelecký zážitok z predstavenia Lúče otcovstva od Karola Wojtylu - svätého Jána Pavla II. v podaní Teatro  Colorato.

Múdrosť v slovách autora, skvelá interpretácia hercov  Štefana Bučka, Jany Valockej, Dominiky Žiaranovej. Skvelé vedenie diskusie nášho pána farára Jozefa Dúca, skvelé slová režiséra Petra Weincillera po skončení predstavenia. Otvorenosť diskutujúcich otcov a mám našej farnosti. To je včerajšie nedeľné popoludnie v pastoračnom centre u nás v Senci.

Odchádzali sme obohatení umeleckým i duchovným slovom do všedných dní. Ďakujeme Teatro Colorato! Ďakujeme svätý Ján Pavol II.

Novinky na stránke

11.02.2013 22:56

Nový rozpis lektorov

https://www.farasenec.sk/liturgia-a-sviatosti/liturgicke-sluzby/lektori/    

Pripravované podujatia a aktivity

Neboli nájdené žiadne záznamy.

ŠTVRTKOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE

29.01.2015 00:00

Štvrtkové eucharistické adorácie

Pulzujúcim srdcom života farského spoločenstva je Eucharistia, ktorá je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Preto sme sa aj na prosby mnohých z vás rozhodli dať väčší priestor adorácii Najsvätejšej Sviatosti počas týždňa a to vo štvrtok, v deň ustanovenia...

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi