Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Oficiálna stránka Farnosti svätého Mikuláša v Senci

Rímsko-katolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou 
Bratislavskej arcidiecézy a dekanátu Senec.

        

 

Farské oznamy po 6. nedeli cez rok

 

Národný týždeň manželstva

Pri príležitosti národného týždňa manželstva, ktorý bude v dňoch 12. až 18. 2., sme si pre Vás opäť pripravili zaujímavé aktivity. Motto tohto ročníka je „Manželstvo - umenie lásky“. Umelecké dielo manželskej lásky sa buduje spoločným, kvalitne stráveným časom, preto Vás povzbudzujeme k zapojeniu sa do našej súťaže. Ako na to?

1. Vyjdite si spolu von na Vaše obľúbené miesto v Senci alebo jeho okolí, urobte spoločnú fotku a pošlite nám ju na adresu ntm@outlook.sk. Napíšte k nej, čo si na tom druhom vážite. Fotografie posielajte do piatku 16. 2. Na záver týždňa sa po doobednej svätej omši stretneme v pastoračnom centre, kde vylosujeme ceny pre tých, ktorí sa zapojili.

2. Zapojiť sa môžu aj deti, ak nakreslia obrázok na tému naša rodina a pošlú ju naskenovanú alebo prinesú osobne sakristie. Každá kresba bude odmenená.

Celý program nájdete na plagáte hore.

 

Farská púť do Svätej Zeme

Srdečne pozývame všetkých farníkov na púť do Svätej Zeme v termíne 26.4. - 3.5.2018. Sprevádza Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD. Cena púte je 670,-EUR. Bližšie informácie sú v sakristii kde sa treba zapísať,  alebo ich nájdete aj tu .

Novinky na stránke

08.01.2016 08:17

Vianočné obdobie - fotogalérie z aktivít vo farnosti

Pozrite si fotogalérie z aktivít a podujatí v našej farnosti vo Vianočnom období: Posvätenie pamätníka nenarodeným deťom, Jasličková pobožnosť a koncert vokálnej skupiny For You. Fotogalérie...
03.01.2016 20:52

Adventná duchovná obnova našej farnosti na Velehrade

V dňoch 4. – 6. dec. sa  42  ľudí našej farnosti zúčastnilo adventnej duchovnej obnovy v Pútnickom dome Stojanov na Velehrade (Morava). Obnovu viedol otec Mons. Vojtech  Šíma, riaditeľ pútnického domu a sprevádzal nás náš správca farnosti otec Jozef Dúc. V začínajúcom  Svätom...
03.01.2016 20:37

Rehoľná kaviareň

V rámci Roku zasväteného života, ktorý bude až do februára 2016, pozývame každý mesiac do našej farnosti rôzne rehoľné spoločenstvá, aby zdieľali ich rehoľný život s nami. Takto sme už privítali naše sestry z Kongregácie Notre Dame, rehoľníkov z Rehoľe dominikánov a nedávno aj rehoľníkov z Rádu...

Pripravované podujatia a aktivity

Neboli nájdené žiadne záznamy.

ŠTVRTKOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE

29.01.2015 00:00

Štvrtkové eucharistické adorácie

Pulzujúcim srdcom života farského spoločenstva je Eucharistia, ktorá je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Preto sme sa aj na prosby mnohých z vás rozhodli dať väčší priestor adorácii Najsvätejšej Sviatosti počas týždňa a to vo štvrtok, v deň ustanovenia...

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi