Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Liturgia a sviatosti

„Liturgia, ktorou sa ,uskutočňuje dielo nášho vykúpenia‘, nadovšetko v božskej eucharistickej obete, najväčšmi prispieva k tomu, aby veriaci svojím životom prejavovali a iným odhaľovali Kristovo tajomstvo a skutočnú povahu pravej Cirkvi.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1068)

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi