Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Vysluhovanie svätenín

"Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa ako istým napodobnením sviatostí naznačujú najmä duchovné účinky a na príhovor Cirkvi sa dosahujú." (kán. 1166 Kódexu kánonického práva)

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi