Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Farská duchovná obnova na Velehrade

28.11.2016 18:08

Milí seneckí farníci,

dovoľte mi, aby som sa s vami touto cestou podelil s prežitými zážitkami a v skratke vám priblížil spoločnú farskú púť – Duchovnú obnovu pri príležitosti ukončenia roku milosrdenstva.

Púť sa konala v dňoch 18. – 20.11.2016 v pútnickom meste Velehrad. Zo Senca sa tejto duchovnej obnovy zúčastnilo 32 farníkov, z toho bolo 5 rehoľných sestier zo Senca, resp. Bratislavy a Plaveckého Štvrtka, ktoré svojou milou spoločnosťou a svedectvami oživili naše stretnutie.

Bohatý program celého trojdnia viedol páter Šíma. Svojimi aktuálnymi prednáškami na tému milosrdenstva obohatil naše vedomie v tejto tak prepotrebnej oblasti. Všetky prednášky, slávenia sv. omší a spoločných modlitieb sme prežívali v pútnickom dome Stojanov a nedeľnú sv. omšu sme spoločne slávili v bazilike sv. Cyrila a Metoda.

Vrcholom pre všetkých zúčastnených bola celonočná adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Tu si každý mohol vo chvíľke ticha nájsť miesto pre naozaj osobný rozhovor s Pánom.

O úspešný priebeh tejto púte sa staral náš vdp. Jozef Dúc, ktorému v mene nás všetkých ďakujem za príležitosť stráviť začiatok adventu stíšením sa z denného zhonu, nájsť aspoň na pár chvíľ na väčší pokoj a možnosť bližšie si uvedomiť blízkosť nášho Pána a Nebeskej matky. A verte mi aj tie tri krátke dni boli dostatočným časom na „dotakovanie“ našich duchovných potrieb.

Na záver ďakujem za bezpečnú dopravu nášmu vodičovi p. Jozefovi Tondrovi, ktorý nás mimochodom prekvapil krásnou hrou na organe pri slávení sv. omší, ako aj všetkým šikovným pútničkám, ktoré sa postarali aj o potreby tela vynikajúcimi domácimi pochutinami.

Milí seneckí farníci, chcem vás všetkých do budúcna povzbudiť. Ak bude príležitosť, využite ju aj na takéto stretnutia. Majú naozaj veľký význam pre dušu a spoločné utuženie našich vzťahov.

Za všetkých pútnikov vás zdraví a požehnaný advent praje

Š. Krajčovič

 

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi