Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Farská púť do Ríma

27.04.2016 09:44

V dňoch 28.3.2016 – 1.4.2016 sa seneckí farníci za účasti našich, teraz už priateľov z Blatného a Bratislavy zúčastnili púte do Ríma.

Púť bola od začiatku podporovaná a za veľkého úsilia aj zorganizovaná hlavne vďaka nášmu pánovi farárovi, vdp. Jozefovi Dúcovi.

Bohatý program púte, kedy sme navštívili všetky hlavné pútnické miesta ako: bazilika Santa Maria Maggiore, Lateránsku baziliku, Sväté schody, baziliku sv. Petra, baziliku sv. Pavla za hradbami, kostol sv. Klemeta (nachádza sa v ňom hrob. sv. Cirila), bazilika sv. Petra v okovách (sú v nej ako relikvia reťaze, ktorými bol spútaný sv. Peter), Svätopeterské nám. vo Vatikáne, kostol Matky Ustavičnej pomoci (rehoľa redemptoristov), vrátane návštevy Vatikánskych múzeí, Forum Romanum a Rímskeho Kolosea. Celá púť bola umocnená stredajšou audienciou na Svätopeterskom námestí. Pocit byť tak blízko sv. otcovi Františkovi asi nič nenahradí.

 

Prečítajte si ďalej a pozrite si fotogalériu...

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi