Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Farská púť po stopách sv. Jána Pavla II a sv. Faustíny Kowalskej

11.11.2016 10:29

V posledné októbrové dni vo Svätom roku milosrdenstva, sme sa viacerí z našej farnosťi zúčastnili na púti „Po stopách sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej“.

Po neskorom večernom šťastnom príchode do Krakowa, sme sa ubytovali v rehoľnom seminári.

Na druhý deň po raňajkách, naše kroky viedli do Lagewník, kde žila v kláštore sv. Faustína a taktiež sme navštívili baziliku Božieho milosrdenstva a prešli Bránou milosrdenstva. Milé stretnutie zo sestričkou Blankou z tejto rehole Faustínok nás obohatilo o poznanie života i práce  v kongregácii sestier. Ako neplánovaný bonus sa nám dostala možnosť návštevy Baziliky sv. Jána Pavla II. Jej krása, umenie a veľkoleposť uchvátila nielen oči, dušu ale aj srdce! Ešte aj večerná prechádzka historickým centrom - hlavným námestím Krakowa sa stala nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Na tretí deň nás čakala prehliadka starého kráľovského paláca Wawel, ktorý nás očaril svojou históriou a veľkým kovovým zvonom. Obed nás čakal na Kalwárii Zebrzydowskej a tiež prehliadka kláštora, ktorý pred pár rokmi svojou návštevou poctil  aj sv. Ján Pavol II. Vo večerných hodinách sme sa stihli ešte premiestniť a ubytovať sa v Misijnom dome v Czestochowej. Nezabudnuteľným zážitkom sa stala ešte v ten večer aj účasť na večernej pobožnosti Apel -zaclievania milostivého obrazu Čiernej Madony.

V posledný deň nášho pobytu v pútnickom mieste Czestochowej, nás čakala sv. omša v paulínskom kostole pred obrazom Čiernej Madony, prehliadka a výklad o živote a pobožností v kláštore a tiež prehliadka klenotnice Jasnej Hory a múzea.

Množstvo milostí, krásne hodnotné a nezabudnuteľné zážitky z púte, ktoré sme zažili a duchovne načerpali, ostanú  navždy hlboko v našich srdciach a veríme, že nás budú s láskou sprevádzať nielen v tieto nastávajúce jesenné dni, ale aj po celý život.

Veľká vďaka patrí nášmu vdp. Jožkovi Dúcovi za duchovné sprevádzanie, skvelú organizáciu, program,  preklad a celkovú príjemnú atmosféru počas celej púte.

ĎAKUJEME!!!

Eva Horčinová

Celú fotogalériu si môžete pozrieť na tejto stránke.

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi