Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

K podaniam, petíciám a sťažnostiam

13.09.2014 15:17

Z nedeľných oznamov vyberáme vyjadrenie k petíciám, podaniam a sťažnostiam:

Počas troch rokov nášho pôsobenia v Senci sme dostali veľké množstvo sťažností, žiadostí, petícií, listov, v ktorých sa na nás obracajú rozliční jednotlivci i skupiny so svojimi postrehmi, žiadosťami, sťažnosťami, dokonca „dobre mienenými“ radami-vyhrážkami. Na tieto veci sme si už zvykli a naučili sme sa ich potichu prijímať a znášať, ak vládzeme, tak aj odpovedáme. Vyžaduje si to často veľa času a energie, ktoré by sme radi venovali radšej našej pastoračnej práci. Napokon sme sa rozhodli informovať Vás o dianí vo farnosti, keďže väčšina farníkov nevie, s čím sa musíme zaoberať a vzniká klamný dojem bezproblémovej a pokojnej farnosti. Ticho znášať tieto veci je vecou čnosti a nášho rastu, informovať Vás je vecou našej zodpovednosti za formovanie nám zverenej farnosti.  Tento týždeň sme zverejnili List z ministerstva kultúry SR o tom, že na základe podnetu, ktorý ministerstvo dostalo, vraj porušujeme jazykový zákon a sme vyzvaní k náprave! Toto podanie zatiaľ vedie rebríček, to sa nám ešte v živote nestalo, aby nás farníci vláčili po vládnych inštitúciách! Vraj na našej nástenke bol nejaký oznam iba v maďarčine. Niekedy totiž dostaneme oznam len v maďarčine o nejakej aktivite, ktorá prebieha v maďarčine pre maďarských veriacich. To asi Slovákov, ktorí nevedia po maďarsky, veľmi nezaujíma. Je ale zaujímavé, že podnet bol podaný na nás, slovenských kňazov v Senci, hoci na nástenke oproti, ktorá patrí politickej strane na Slovensku, slovenčinu ťažko budete hľadať. 

Maďarskí veriaci síce na nás napísali petíciu, a nie jednu, ale aspoň ju poslali biskupovi. Na doplnenie zverejňujeme aj dve petície maďarských veriacich (jedna z nich bola zaslaná arcibiskupovi). V prvej z nich išlo o celú sériu požiadaviek. V druhej, zaslanej na ABÚ, išlo o prípravu birmovancov. Rodičia maďarských birmovancov sa na nás obrátili so sťažnosťou, že zaťažujeme mysle ich detí slovenčinou pri príprave na birmovku. Doteraz totiž príprava birmovancov prebiehala bez kňaza, čo sme radikálne zmenili, nakoľko sa im chceme osobne venovať a nenechať túto dôležitú pastoračnú prácu výlučne na laikoch-animátoroch. Podobnú zmenu sme urobili aj v prípade prvoprijímajúcich detí. Nakoľko pastoračne nevládzeme všetko robiť dvojrečovo (už príprava prvoprijímajúcich je dvojrečová) a nie sme ani natoľko jazykovo schopní, aby sme to dokázali, zorganizovali sme prípravu tak, ako v iných dvojrečových farnostiach (napríklad v Podunajských Biskupiciach či v Šali). Maďarskí birmovanci totiž majú maďarského animátora, nedeľné omše v maďarčine a spoločné stretnutie (katechézu) spojené s mládežníckou omšou s kňazom v slovenčine. Výsledkom tejto našej snahy venovať sa birmovancom bola petícia zaslaná arcibiskupovi ako poďakovanie za našu enormnú snahu venovať sa maďarským veriacim podľa našich schopností, ktoré, priznávame, sú veľmi obmedzené. Radi by sme robili aj viac, ale môžme robiť len to, na čo máme. Rodičia argumentujú zbytočným zaťažovaním ich detí slovenským jazykom, hoci sa ho učia odmalička, takže asi by mohli pochopiť, ako zaťažuje táto služba nás, popri všetkých ostatných povinnostiach. Toto sú len sťažnosti a petície, ktoré sa týkajú iba národnostných problémov. O všetkých sťažnostiach, ktoré dostávame, Vás nedokážeme informovať pre ich množstvo. O niektorých z nich Vás prípadne budeme informovať v budúcnosti. Zdôrazňujeme, že sa v súčasnosti nedeje nič mimoriadne, čo by sa v Senci nedialo už dlhé roky, počas nášho účinkovania i účinkovania našich predchodcov, len sme sa rozhodli vás informovať. Ale aj napriek tomu Vás máme radi! ☺

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi