Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Katolícka identita, Cirkev a prozelytizmus

24.08.2014 11:51

Dnešná evanjeliová stať nám prináša rozhovor Ježiša s Petrom, v ktorom vidíme túto myšlienkovú líniu: Ježišova identita (za koho ma pokladáte), Peter-Skala a Cirkev. Mnohí ľudia nevidia problém v prvej časti rozhovoru: uvedomujú si, že podstatou kresťanstva je Ježišova identita, jeho Božie Synovstvo. Treba uveriť v Ježiša. Druhá časť je pre mnohých problematická a často ju prehliadajú: Ježiš poukazuje na to, že jeho identita, jeho Osoba so všetkým jej bohatstvom, je zverená Cirkvi, postavenej na Petrovi, ktorý je nositeľom úradu jednoty Cirkvi. Ježiš poukazuje na to, že jeho Identita, jeho Osoba je neoddeliteľná od Cirkvi. Privádzať ľudí do Cirkvi je súčasťou evanjelizácie, ale treba pripomenúť slová pápeža Františka o tzv. prozelytizme: “Cirkev „nerastie v prozelytizme“ (cituje pápeža Benedikta XVI.), „ale rastie vďaka príťažlivosti, svedectvu, kázaniu“.

Homília 21. nedele, rok A otca Juraja nájdete tu.

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi