Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Nové podmenu "O čom sa hovorí"

25.06.2014 09:11

Založili sme nový blog, ktorý slúži na obšírnejšie vysvetlenia ohľadom cirkevného života (zvlášť ohľadom pastoračného života v našej farnosti svätého Mikuláša v Senci). Je miestom, kde sa veriaci môžu viac dozvedieť o rozličných pastoračných otázkach, o ktorých veriaci v kuluároch hovoria a ktoré duchovní otcovia farnosti nemajú možnosť inde vysvetliť a zodpovedať. Blog je príležitosťou dávať do kontextu informácie, ktoré majú tendenciu stať sa istou formou "farského alebo cirkevného bulváru".

Odkaz nájdete v hlavnom menu: https://www.farasenec.sk/ocomsahovori/

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi