Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Odhalenie pamätnej tabule Mons. Haršányimu

11.11.2013 16:28

V Kolárove 10. novembra 2013 odhalili pamätnú tabuľu bývalému seneckému farárovi, Mons. Haršányimu. Hlavným celebrantom bol vdp. Róbert Kiss, vikár trnavskej arcidiecézy pre maďarských veriacich. Na odhalení sa zúčastnili aj seneckí farníci.

https://www.farasenec.sk/news/harsanyi-gyula-emlektabla-leleplezese-gutan/

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi