Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Personálne zmeny vo farnosti

26.06.2015 11:04

S platnosťou od 1. júla 2015 bol ustanovený nový farár vo farnosti Senec, vdp. Jozef Dúc, farár v Bratislave-Petržalke. Súčasným seneckým farárom o. Jurajovi Vittekovi a o. Andrejovi Šottníkovi bola zverená farnosť Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke „ako celku“. Pán kaplán Tomáš Krampl zostáva kaplánom v Senci. Za kaplána do Senca je od 1. júla 2015 menovaný aj novokňaz Mgr. Csaba Mikus.  Zmeny prijmime všetci v duchu viery.

https://www.farasenec.sk/farskyurad/knazi/

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi