Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Petície maďarských veriacich

13.09.2014 15:10

Po zverejnení Listu z ministerstva kultúry SR sme sa rozhodli zverejniť aj Petície maďarských veriacich z uplynulého obdobia.

1. Náš preklad petície, ktorá nám bola doručená v maďarčine vo februári 2013 a týkala sa rozličných požiadaviek:

2. Petícia doručená v apríli 2014 dvojrečovo (prinášame len slovenskú verziu) a týkala sa prípravy maďarských birmovancov (bola zaslaná aj na Arcibiskupský úrad pravdepodobne v trochu inom znení):

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi