Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Rozpis využívania Pastoračného centra

15.04.2013 13:26

Odteraz si môžete prozrieť aktuálny rozpis využívania Pastoračného centra v kalendári. Akékoľvek zmeny a jednotlivé akcie konzultujte na fare a oznámte koordinátorovi Pastoračného centra. V prípade, že by akákoľvek aktivita nebola vopred nahlásená a zapísaná do kalendára PC, môže byť v prípade potreby zrušená.

https://www.farasenec.sk/pastoracia/pastoracne-centrum/rozpis-vyuzivania-pastoracneho-centra/

 

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi