Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Užitočné odkazy na konkrétnu pomoc ženám v núdzi alebo matkám

09.10.2013 00:07

Tu nájdete zopár užitočných odkazov:

www.forumzivota.sk - Chceme vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. FŽ  je otvorené pre každého, kto sa s ním zjednocuje v myšlienke ochrany každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

https://www.zachranmezivoty.sk/ - Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom.

https://www.alexisporadna.sk/ - Čakáš nečakané dieťa? Trpíš následkami spontánneho alebo umelého potratu?

https://rodina.kbs.sk/ - Nová podstránka KBS.

https://www.anoprezivot.sk/ - Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí.

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi