Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Začína sa Biskupská synoda o mladých

03.10.2018 15:41

Už dnes, v stredu 3. októbra 2018, sa vo Vatikáne začína riadna biskupská synoda na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Synoda bude prebiehať do 28. októbra a zúčastní sa na nej 267 zástupcov biskupských konferencií z celého sveta. Svojich zástupcov bude mať aj Slovensko. 

Medzi volenými zástupcami biskupských konferencií celého sveta je za Konferenciu biskupov Slovenska jej predseda, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Medzi zástupcami východných katolíckych cirkví, ktorí sa zúčastnia na synode z titulu svojho úradu je hlava Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Medzi audítormi sa na synode zúčastní Viktória Žolnová, mládežnícka animátorka, ktorá sa v rámci Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie už desať rokov venuje dobrovoľníctvu a v marci 2018 sa zúčastnila v Ríme na Predsynodnom stretnutí.

Synodu otvorí už dnes o 10:00 h Svätý Otec František. Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne bude sláviť slávnostnú svätú omšu za účasti synodálnych otcov, medzi ktorými budú po prvý raz aj dvaja čínski biskupi. Na mieste sa nebude konať zvyčajná generálna audiencia, ale veriaci sú pozvaní k účasti na otváracej omši synody. V rámci širšieho programu Synody, ktorá bude nielen o mladých, ale aj spolu s mladými, sa už v najbližšiu sobotu 6. októbra o 17:00 h pápež stretne v Aule Pavla VI. s tisíckami mladých. 

Ide o tretiu synodu, ktorý zvolal terajší Svätý Otec František. Kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár synody, na úvodnej tlačovej konferencii konštatoval, že táto synoda „je v línii predošlých zhromaždení, ktoré sa usilujú o obnovenie Cirkvi a spoločnosti počnúc ich základom – rodinou a mladými“. Téma mladých je „dnes istotne výzvou, ako bola ňou aj téma o rodine“ a „Cirkev sa nebojí čeliť výzvam, ktoré sú vždy ťažké a zradné“, pretože „si je istá, že duchovná a ľudská sila pochádza zo Svätého Ducha, ktorý inšpiruje a podporuje svojich pastierov a svoje stádo na čele s hlavným pastierom, ktorý má posilňovať svojich bratov vo viere.“

Synody sa zúčastní 267 synodálnych otcov: 50 kardinálov, 6 patriarchov, 44 arcibiskupov, 101 miestnych biskupov, 37 pomocných biskupov, šesť apoštolských vikárov a jeden biskup prelát, 10 rehoľných osôb, ktoré predstavujú Úniu hlavých predstavených a 10 členov spomedzi diecéznych kňazov a rehoľníkmi, ktorí však nie sú biskupmi. Okrem toho bez práva hlasu synody sa zúčastní 23 odborníkov a 49 poslucháčov (spomedzi nich 36 mladých medzi 18. a 29. rokom života). Predstavujú rôzne kontinenty a kategórie (seminaristi, rehoľné rády, združenia, mládežnícka pastorácia). Ich úlohou je predovšetkým „počúvať príhovory synodálnych otcov“, avšak „aj oni sa budú môcť ujať slova iba raz a zúčastnia sa prác v skupinách, v ktorých budú spolupracovať na záverečnom dokumente.“ 

Generálnym relátorom synody je 58-ročný brazílsky kardinál Sérgio da Rocha. Poznamenal, že „v našich cirkevných kruhoch sa veľmi ľahko hovorí o mladých iba z počutia odvolávajúc sa na stereotypy alebo na mládežnícke modely, ktoré možno už ani neexistujú. Týmto spôsobom, namiesto toho, aby sme počúvali a vnímali skutočnosť, mladých idealizujeme alebo ich zideologizujeme.“ Podľa neho je dôležité „uvedomiť si, že Cirkev je medzi mladými prítomná viacerými silnými prvkami, ale aj svojimi slabosťami, najmä keď ide o nedostatočný kontakt s digitálnym svetom“. 

„Často počuť obviňujúce hlasy o tom, že sa mladí vzdialili od Cirkvi“, poznamenáva kardinál Rocha. „Lenže mnohí z nich zažili situácie, na základe ktorých tvrdia, že je to práve Cirkev, ktorá sa vzdialila od mladých. A hovoria nám to otvorene. V mnohých prípadoch ju necítili a nevnímajú ju ako blízku, ochotnú ich prijať, najmä v najťažších chvíľach cesty ich ľudského rastu. Preto by sme sa mali pýtať: Sme významným spoločenstvom pre dnešných mladých? Akým spôsobom môžu byť dnes mladí protagonistami v živote Cirkvi? Akú konverziu a aké prorocké gestá potrebujeme, aby sme si znovu získali dôveru a úctu mladých generácií?“.

Práca synodálnych otcov bude postupovať v troch fázach podľa kapitol Pracovného dokumentu. Prvý týždeň bude venovaný spoznávaniu reality mladých ľudí, druhý jej interpretácii v duchu viery a tretí sa zameria na hľadanie pastoračných rozhodnutí. V záverečných dňoch budú synodálni otcovia hlasovať o znení Záverečného dokumentu a zvolia nové zloženie Generálneho sekretariátu synody na ďalšie funkčné obdobie. 

 

Zdroj: Tkkbs
 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi