Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Spoločné stretnutia birmovancov

 
Spoločné stretnutia birmovancov sa konajú v piatok (spravidla druhý a štvrtý piatok v mesiaci). Stretnutie sa začína svätou omšou o 18.30h vo farskom kostole svätého Mikuláša v Senci a pokračuje po svätej omši katechézou v Pastoračnom centre (prípadne v kostole). Katechézu vedie jeden z kňazov (prípravu na birmovku má na starosti otec Juraj Vittek spolu s otcom Andrejom Šottníkom). Počas svätej omše sú birmovanci pozvaní k aktívnej účasti (čítania, miništrovanie, prinášanie obetných darov a pod.). Pozývame birmovancov aj k účasti na speve (privítame i hudobný nástoj) počas piatkových svätých omší pre birmovancov (prihlásiť sa môžte u ktoréhokoľvek kňaza farnosti).
 

 

Doterajšie homílie a katechézy:

5. Najdôležitejšia informácia (máj-jún 2014)
 
V ďalšej katechéze sa zaoberáme otázkou zmyslu života, potrieb človeka, hierarchiou hodnôt. Človek, ktorý sa neprepracuje k istým potrebám a otázkam, nevie prijať kresťanstvo, ktoré je odpoveďou na tieto potreby a otázky. 

004 - NajdolezitejsiaInformacia2.pdf (7690350)

 

4. Najdôležitejšie pramene (apríl 2014)
 
Ďalšia katechéza sa týka otázky: Kde sa dozviem, čo Boh zjavuje? Naša viera je založená na Božom Slove, ktoré sa k nám dostáva prostredníctvom Cirkvi, vo Svätom Písme a živej Tradícii Cirkvi, ktorá je autentickým interpretom Zjavenia Boha:

003 - Najdolezitejsie pramene.pdf (6231076) 

 
3. Najdôležitejšia odpoveď v živote (21.3.2014)
 
Ďalšia katechéza okolo otázky: Jestvuje Boh? Naša viera je rozumná a odôvodnená. O dôvodoch a rozumnosti viery, o vratkých nohách ateizmu, o vede a evolúcii, o filozofii, o náboženstvách, i tom, či jestvoval Ježiš, sme hovorili na ďalšej katechéze:
 
 
2. Najdôležitejšia otázka v živote (21.2.2014)
 
Existuje dôležité otázky v živote. Jestvuje Boh? O tom, čo všetko závisí od odpovede na túto otázku sme uvažovali v ďalšej spoločnej katechéze:
 

 

1. Úvod (14.2.2014)

 Spolocné stretnutie birmovancov I.pdf (151,6 kB)

000 - Prequel pre birmovancov.pdf (5,5 MB)

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi