Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Systém bodovania

 
Pripravenosť birmovancov, ich ľudské a duchovné dozrievanie, sa len ťažko dá objektívne "odmerať". Vzhľadom na zodpovednosť, ktorú ako farské spoločenstvo nesieme za prípravu birmovancov, sme vytvorili "systém bodovania", ktorý nám ponúkne akú takú predstavu o osobných predpokladoch jednotlivých birmovancov a o ich duchovnom napredovaní.
 
Rozličné ponuky rozvíjania duchovného života, spoločenských, kultúrnych aktivít, konkrétnych služieb v živote farnosti:
Body pre birmovancov - návrh.p df (106061)
 

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi