Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

HARSÁNYI GYULA-EMLÉKTÁBLA LELEPLEZÉSE GÚTÁN

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi