Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Plébániaközösségünk

"A plébánia a krisztushívőknek a részegyházon belül állandó jelleggel megalapított közössége, melynek lelkipásztori gondozását, a megyéspüspök felügyelete alatt, plébánosra bízzák, aki annak saját pásztora.(kánon 515, § 1, Az Egyházi Törvénykönyv)

A szenci szent Miklós római katolikus egyházközség a pozsonyi főegyházmegyéhez és a szenci esperességhez tartozik. A szenci plébánia történelme mélyen a múltba nyúlik vissza. Írásos emlékek Szempcz városát már 1308-ban emlegetik. A plébánia a jelen időben tömérdek demográfiai változásokon megy keresztül.

Szencnek a legújabb népszámlálás adatai szerint hivatalosan 17 050 lakosa van (68% szlovák nemzetiségű, 14,46% magyar nemzetiségű.), 9 468 (55,5%) katolikus vallású. Szenc járási város, lakossága eléggé vegyes jellegű. Főleg az utóbbi évekre jellemző a lakosok Szlovákia más városaiból való ideköltözése. Szenc földrajzi fekvése és Pozsonyhoz való közelsége végett atraktív helyet jelent. Ezen kívül Szenc a turisztika szempontjából is kiváló helyet kínál a Napfényes Tavakra vágyó vendégeknek is.

Szenc plébániájához két filiális község is hozzátartozik. Az egyik Szentmárton községe Szent Márton kápolnájával, ide tartozik Vörösmajor és Felsőmajor, a másik Zonctorony községe Havasboldogasszony templomával. Zonctoronynak 983 lakosa van, ebből 61,8% magyar nemzetiségű és 80% katolikus vallású.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál