Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

A szenci szent Miklós plébánia honlapja

A szent Miklós szenci római-katolikus plébánia 
a pozsonyi főegyházmegyéhez és a szenci esperességhez tartozik. 

A húsvéti ünnepek alatt a szertartásokat, szentmiséket élőben fogjuk közvetíteni a Senec TV segítségével.

Szentmise Nagycsütörtökön 18:00

Urunk kínszenvedésének emlékezete Nagypénteken 15:00

Urunk feltámadásának vigíliája Nagyszombaton 19:30

Szentmise Húsvétvasárnap 9:30 szlovák nyelven

                                          11:00 magyar nyelven

A TV elérhetősége:www.facebook.com/senec.tv/

senec.tv

Plébániai hirdetések
 
A templom nyitvatartása személyes imára a húsvéti ünnepek alatt:
Nagycsütörtök: 9:00-17:00
Nagyszombat:   9:00-18:00
Húsvétvasárnap: 14:00-17:00 
A templomlátogatás alatt is be kell tartani az egészségügyi előírásokat:
  • szájmaszkkal eltakarni a felső légutakat
  • kisebb mennyiségű ember a templomban (1fő 25m²)

Részletes információk: www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4176:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-ku-konaniu-bohosluieb-a-otvoreniu-kostolov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Újságok a weboldalon

Családi liturgia nagyhétre

Barsi Balázs OFM különleges segédanyagot állított össze a Nagyhétre, amely a szertartások otthonainkban is végezhető részeit mutatja be. Az összeállítás segítséget nyújt a családok számára, hogy teljes legyen az ünnep. Letölthető az alábbi linken: Családi...

John Henry Newman: Nagypéntek, elmélkedések és imádságok 3.rész

6. Jézus, az Egyszülött Fiú a) Jézus az egy Atyának egyszülött Fia, – amint a Credo vallja: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában... és a Jézus Krisztusban, ő egy Fiában, a mi Urunkban.” Az evangéliumban pedig maga mondja magáról: „Miképp az Atyának élete vagyon...

JOHN HENRY NEWMAN: NAGYPÉNTEK, ELMÉLKEDÉSEK ÉS IMÁDSÁGOK 2. RÉSZ

4. Jézus, hitünk kezdete és befejezője a) Szent Pál parancsolja nekünk, hogy „tekintsünk Jézusra, hitünk kezdetére és befejezőjére.” A hit az első lépés az üdvösségre, nélküle nincs semmi reményünk. Mert ugyancsak Szent. Pál mondja: „Hit nélkül lehetetlen...

John Henry Newman: Nagypéntek, Elmélkedések és imádságok 1. rész

1. Jézus, Isten Báránya a) Íme: az Isten Báránya! Íme: ki elveszi a világ bűneit! Így szólt a szent Keresztelő, amikor meglátta közeledni a mi Urunkat, Üdvözítőnket. Ezekkel a szavakkal megadta az Úrnak azt a címet, mely Néki kezdet óta járt. Már az igazi Ábel...

gondolatok Virágvasárnapra

Virágvasárnapot ünneplünk. Azt a napot, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe egy szamárháton. Mivel sokan jöttek fel Jeruzsálembe a húsvéti ünnepekre, nagy sereg ember fogadja a bevonuló Jézust. Hogy szent Máté evangélista írja, megmozdult az egész város, és kérdezgették: Ki ez? Ugyan a mi városunk...

Hodász András rendkívüli triduumja (III.): Az aktív kereszthordozás bátorságáról

Beszédében először felidézte az előző két napon elhangzottakat. Elsőként azt, hogy miért vezeti az Úr a népét a pusztába. A pusztai vándorlás, a pusztatapasztalat, e krízis megélése fontos része a lelki életünknek, személyiségfejlődésünknek, érésünknek. Tegnap arról volt szó, hogy mit ne tegyünk...

Hodász András rendkívüli triduumja (II.): Álarcok nélkül, az empátia útján jutunk az Ígéret földjére

Prédikációjában először visszatekintett az előző nap elmélkedésére. Akkor arról volt szó, hogy a választott nép „beveti magát” a pusztába, mert Isten oda vezeti őket. A kivonulás után, ami diadalmas és lelkes volt – hiszen Isten tíz csapással megdicsőítette a nevét –, hamar krízisbe kerülnek –...

Hodász András rendkívüli triduumja (I.): A pusztáról, ahol elveszítjük hamis biztonságérzetünket

Nehéz megszólalni ezekben az időkben – kezdte beszédét az olvasmány és az evangélium után –, mert nehéz a bátorítás szavait megtalálni oly módon, hogy ne hangozzanak sután vagy közhelyesen, és nehéz bölcset mondani egy olyan helyzetben, amivel még nem nagyon volt dolguk sem a papoknak, sem...

Szent II. János Pál pápára emlékezünk

A mostani rendkívüli helyzet biztosan sokáig emlékezetünkben marad. Függetlenül életkorunktól. Mindegyikünk arra panaszkodott, hogy a világ mennyire fel van gyorsulva, nem bírjuk saját magunkat utolérni. Most meg olyan, mintha minden megállt volna. Az ember meg akaratlanul is visszaemlékezik a...

Ferenc pápa szerdai katekézise: A megtisztított, egyszerű szívvel lehet meglátni az Istent

Az Úr arcát meglátni képtelen vakság eredete a balga és a lassú szív Ma együtt olvassuk a hatodik boldogságot, mely az Isten látását ígéri meg és amelynek feltétele a tiszta szív – kezdte katekézisét a pápa. A 27. zsoltárt idézte: „Arcodat keresem Uram! Ne rejtsd el előlem arcodat,...

Események, aktivitások

Nincs bejegyzés.

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi