Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Kilenced szent József tiszteletére

Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának tiszteletére az év bármely idején végezhetünk kilnec napi ájtatosságot.

A kilencedet a következőképp végezzük:

Megkezdéskor mondjuk el a „Bevezető imát”.
Minden nap olvassuk el az aznapon sorra kerülő elmélkedést és átolvasás után gondoljuk át tartalmát. Utána imádkozzuk el „Szent József litániáját”.

A kilencedik napon mondjuk el a „Befejező imát”.

Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást. Ennek legméltóbb megnyilatkozása, ha szentáldozáshoz járulunk.

 

Az elmélkedést mindig a következő öt részből áll: 1. Istene gondolás és célkitűzés; 2. az elmélkedés anyagának átgondolása; 3. ennek kifejtése; 4. önmagunkra alkalmazása; 5. imatársalgás Istennel és Szent Józseffel.

Kilenced szent Józsefhez.docx (0)

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi