Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Városunk felajánlása Szűz Máriának

2012.12.08 16:00

 

Szombaton, december 8 - kán a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, szeretnénk felajánlani városunkat és saját magunkat is Szűz Máriának. Mindenkit meghívunk 16 órakor a körmenetre, mely a Plébánia térről (Farské námestie) indul a Béke téren (Mierové námestie) lévő Immaculata szoborhoz, ahol a Szűzanya szobra előtt fogunk imádkozni. Kérjük, hogy a körmenetre gyertyákat is hozzanak.

 

Felajánlás imája

 

Most, amikor itt állunk, különösen átérezzük azt a szoros köteléket, mely Szent Péter utódával és az Egyház valamennyi Pásztorával egyesít minket, Krisztus akarata szerint. Ennek az egységnek az érzése járja át szívünket akkor, amikor mostani felajánló imánk szavaival, boldog II. János Pál pápa nyomán szeretnénk Eléd tárni Egyházunk, városunk és nemzetünk legfőbb „reményeit és félelmeit”. Szolgád, XII. Piusz pápa, az emberiség családjának fájdalmas megpróbáltatásait látva, már több mint hatvan éve, majd tíz évvel később újra felajánlotta a Te Szeplőtelen Szívednek egész világunkat, a Te különleges szereteted és gondoskodásod tárgyát képező nemzeteket külön kiemelve.
Boldog II. János Pál pápa szavaihoz csatlakozva mondjuk, hogy amikor ma itt állunk előtted, Krisztus Szent Anyja, a Te Szeplőtelen Szíved előtt, az egész Egyházzal együtt szeretnénk egyesülni Megváltónk szent áldozatával, amellyel Ő feláldozta magát a világért és az emberiségért, amellyel az Ő Isteni Szíve elnyerte számunkra a kiengesztelődés kegyelmét.
Krisztus áldozatának ereje nem szűnik meg az idők végezetéig, minden emberre, minden népre és minden nemzetre kiárad, hatalmasabb minden rossznál, amit a sötétség lelke kelt az ember szívében, az emberiség történetében: így a napjainkban tapasztalható minden gonoszságnál is erősebb. 
Amikor városunkat a Te anyai oltalmadba ajánljuk, és könyörögve kérjük számára a lelki megújulás kegyelmét, ezt a felajánlásunkat is a Te anyai Szíved szeretetére bízzuk. Mária Szeplőtelen Szíve, segíts legyőznünk a gonosz minden fenyegetését, mindazt a rosszat, ami a mai ember szívében oly könnyen gyökeret ereszt, aminek már ma is mérhetetlen következményei terhelik népünket és az egész világot, és ami a jövő útját egészen elzárni látszik előlünk!
Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben egész népünk és minden ember szenvedése benne remeg! Nyilvánuljon meg újra a világ történetében az Irgalmas Szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat! Formálja át a lelkiismereteket! A Te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága és az Isten szeretetében való jövő bizonyossága!
Magyarok Nagyasszonya, hazánk védasszonya, könyörögj városunkért! Ámen.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál