Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Elsőáldozás egyházközségünkben

 

2018. május 20. Ez a dátum 11 gyermek számára felejthetetlen lesz. Ugyanis ezen a napon vették magukhoz először az Eucharisztiában rejtőző Krisztust. Ezt a napot azonban egy éves felkészülés előzte meg. Bővítették ugyanis nem csak ismereteiket a hittanórákon belül, hanem rendszeresen részt vettek a szentmiseáldozat ünneplésén is. A vasárnapi szentmiséken való részvétel ugyanis hitéletünk egyik alapját képezi. Ugyancsak részt vettek a pénteki szentmiséken is, ahol megismerkedtek az év folyamán a templom berendezésével, a szentmisén használatos tárgyakkal, magával a helyszínnel. Ezt követte a szentmise részletes magyarázata. Fokozatosan elsajátították mi is történik a szentmise alatt. Mert csak akkor tudja az ember jól átélni a szentmisét, ha érti mi is történik alatta. Fokozatosan kivették aktív részvétellel a részüket a szentmisén, ahogy arra a II. Vatikáni Zsinat is buzdít. Az egyetemes könyörgéseket ők imádkozták. A könyörgések előkészítésében a szülők is aktívan kivették részüket. Külön köszönet illeti Szakál Dominikát, aki szétosztotta, begyakorolta, majd vezette a gyermekeket. 

A következő gyermekek vették magukhoz először az Oltáriszentséget: 

Botló Marcel László, Brenčič Elizabeth, Csókás Gabriel, Fülöp Tamara, Gräczer Marko, Kevežda Alan Viliam, Strešňák Ádám, Szabó Dániel, Szakál Veronika, Vincze Nataly, Wenchich Nicolas

Ezentúl a gyermekek teljesen másként élhetik át szentmisét, hiszen nem csak részt fognak venni rajta, hanem mint a szentségi lakoma részesei is.

Támogassuk imáinkkal, de elsősorban jó példánkkal a gyermekekek, hogy alakuljanak ők is Krisztus példája szerint. 

 

Olyan kedves ez az ünnep; Elsőáldozás! 
Az életben most a nagy találkozás. 
Először tér be a szívetekbe az Isten, hogy oda örömet, boldogságot vigyen. 
Nagy szorgalommal, jó és rossz időben jártatok tanulni, hogy minden szépen menjen. Fáradságtoknak ma van a jutalma, Jézus elégedett, boldog szent mosolya. 
Mosolyog és átölel, "jöjj velem kistestvér"!
Boldog ki ma ebbe a templomba betér. 
Boldogok a szülők, kik örömkönnyet sírnak, boldogok kik sok szépre, jóra tanítottak. 
Jézus megjutalmaz minden kicsi tettet, amit az Ő nevében, szeretetből tettek! 
Boldogság ragyog fel itt ma minden arcon, ezen a rügyfakasztó, Szent, kegyelmi napon.
Áradjon ma ránk a jói Isten áldása, szálljon ránk a béke, tartós boldogsága!

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi