Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Ferenc pápa a pénteki szentmisén: A családokban növekedjék a szeretet

A Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott péntek reggeli szentmisén a pápa a családokért imádkozott, mivel május 15-én tartjuk a családok nemzetközi napját, melyet az ENSZ hirdetett meg. Homíliájában a Szentatya kiemelte, hogy a Jézusba vetett hit örömet és szabadságot ad, míg a merevség zavart okoz.

Húsvét ötödik hetében a péntek reggeli mise elején így fohászkodott a pápa: „Ma van a család nemzetközi napja. Imádkozzunk a családokért, hogy növekedjék bennük az Úr Lelke; a szeretet, a tisztelet és a szabadság lelkülete.”

Az apostolok kihirdetik az újonnan megkeresztelkedettek kötelességeit

Szentbeszédében a pápa az Apostolok Cselekedeteinek mai szakaszából (ApCsel 15,22-31) indult ki. Ebből megtudjuk, hogy Pált és Barnabást Antióchiába küldik a pogányok közül megtért testvérekhez, akiket feldúlt és megzavart egyesek beszéde, akik megbízásuk nélkül tanítottak. Az apostolok egy bátorító levelet hoznak, ami örömmel tölti el és megnyugtatja az új tanítványokat. Elmagyarázzák nekik, hogy nem kötelező számukra a mózesi törvényben előírt körülmetélés, amint azt egyes megkeresztelkedett farizeusok követelték.

Az első békeidő után zavar támadt az ősegyházban

Ferenc pápa így elmélkedett: Az Apostolok Cselekedeteiben látjuk, hogy az egyházban a kezdeti időszakot a béke jellemezte. Ugyanakkor voltak üldözések is, zavart időszakok. Erről szól a mai szentlecke: a megzavarás idejéről. Mi történt? A pogányokból lett keresztények hittek Jézus Krisztusban, megkapták a keresztséget és boldogok voltak: megkapták a Szentlelket. A pogányságból mindenféle köztes állomás nélkül áttértek a kereszténységbe. Voltak azonban „judaizáló” keresztények, aki azt állították, hogy ezt nem lehet megtenni. Ha valaki pogány, előbb zsidóvá kell válnia, jó zsidónak lennie, aztán lehet keresztény. A pogányságból megtért keresztények pedig nem értették ezt. „Hogyhogy? Mi akkor másodosztályú keresztények lennénk? Nem lehet a pogányságból közvetlenül áttérni a kereszténységre? Krisztus feltámadása vajon nem oszlatta fel az ősi törvényt és nem teljesítette ki azt még jobban?” Megzavarodtak és sok vita támadt köztük.

A Szentlélek szabadsága, Krisztus feltámadása és kegyelme

Az úgynevezett „judaizálók” lelkipásztori, teológiai, míg egyesek erkölcsi érvekkel támasztották alá tézisüket, és ez aláásta a Szentlélek szabadságát, Krisztus feltámadásának és a kegyelemnek az ingyenes mivoltát – fejtette ki Ferenc pápa. Módszeresek voltak és merevek. Jézus megrótta a törvénytudókat, amiért rosszabbá teszik maguknál is a prozelitákat. Máté evangéliumában így olvassuk: „Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bejártok tengert és szárazföldet, hogy egyetlen áttérőt szerezzetek, s ha sikerül, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál.” (Mt 25,13) Ezek az emberek ideologizáltak voltak, nem annyira dogmatikusok. A törvényt, a dogmát ideológiára alacsonyították le, vallási előírásokká, és ezzel elvették a Lélek szabadságát. Követőik pedig merev emberek voltak, akik nem ismerték az evangélium örömét. Jézus követésének tökéletes útját a merevségben látták. Ezek az írástudók manipulálták a hívek lelkiismeretét, tehát vagy merevek lettek ők is, vagy otthagyták őket.

A merevség nem a jó Lélektől való

Ferenc pápa ismét leszögezte: a merevség nem a jó Lélektől való, mert kétségbe vonja a megváltás ingyenességét, Krisztus feltámadásának ingyenességét, és ez az egyház történelmében megismétlődött. Gondoljunk a pelagiánusokra, akik híresen merevek voltak. Mostanában is láttunk olyan apostoli szervezeteket, amelyek látszólag nagyon szervezetten, kiválóan működtek… de mind mereven, mindenki egy kaptafára, aztán kiderült, hogy belül milyen korrupció volt, még az alapítóknál is.

Isten Lelke szabadság, a megigazulás ingyenes

A pápa így folytatta homíliáját: Ahol merevség van, onnan hiányzik Isten Lelke, mert Isten Lelke szabadság. Ezek az emberek elvették Isten Lelkének szabadságát és a megváltás ingyenességét. A megigazulás azonban ingyenes. Krisztus halála és feltámadása ingyenes. Nem megfizethető, nem megvásárolható: ajándék. Az apostolok összegyűltek és levelet írtak, ami így kezdődik: „A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges”, vagyis a kötelezettségeket erkölcsibbé, józan ésszel felfoghatóvá teszik, hogy ne keverjék a kereszténységet a pogánysággal. Végül pedig az összegyűlt, megzavart keresztények örömmel olvasták a levelet, amelynek magyarázata megnyugtatta őket. A zavarodottság helyét öröm váltotta föl. A merev szellem mindig megzavar: „Jól tettem-e ezt? Nem jól tettem?” Jönnek az aggályok.

Az evangéliumi szabadság lelkülete azonban örömmel tölt el, mert éppen ezt adta nekünk Jézus a feltámadásával: örömet. Istennel, Jézussal való kapcsolatunk nem mondatja velünk: „Én ezt teszem, Te pedig azt adod nekem”, nem holmi cserekereskedelemről van szó – figyelmeztetett a pápa. Ingyenes, mint ahogy ingyenes Jézusnak a tanítványokhoz való kapcsolata. „Barátaim vagytok”; Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket”. „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket” (vö. Jn 15,14-16). Ezt jelenti az ingyenesség.

Az Úr szabadítson meg a merevségtől

 

Ferenc pápa homíliája végén így fohászkodott: Kérjük az Urat, hogy segítsen megkülönböztetnünk az evangéliumi ingyenesség gyümölcseit a nem evangéliumi merevség gyümölcseitől. Szabadítson meg minden zavartól, melyet azok keltenek, akik a hitet, a hitéletet szőrszálhasogató előírások alá rendelik, melyeknek nincs értelmük. (Ez nem összekeverendő a parancsolatokkal.) Az Úr szabadítson meg a merevség lelkületétől, ami elveszi a szabadságunkat – zárta péntek reggeli homíliáját a pápa.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál