Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Húsvéti gyóntatás a szenci esperességben

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi