Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Nagypénteki keresztút a szenci utcáin

 

 

 

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi