Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Teológiai Szabadegyetem

Immár az ötödik tanévben indul értékes előadás-sorozat a pozsonyi székhelyű Aloisianum egyetem aulájában, amelyre régi és új hallgatók jelentkezését várják. A budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola előadói a 2019/2020-as tanév során is hat szombati napon (2019: október 19., november 16., december 14., 2020: február 22., március 21., április 25.) tartják meg Pozsonyban a teológia, egyháztörténelem, filozófia és kánonjog egyes témaköreiből összeállított tanulmányi napokat.

Jelentkezhetnek

azok, akik már az eddigi években is jártak az előadásokra,

de azok is, akik még csak most szeretnének bekapcsolódni,

egyetemisták és dolgozók, valamint nyugdíjasok,

hittani ismereteiket elmélyíteni és rendszerezni kívánó felnőttek,

lelkiatyák, szerzetesek és szerzetesnők,

imacsoportokat vezető személyek és lelkiségi mozgalmak tagjai,

hitoktatók és gyerekekkel, ifjúsággal foglalkozó animátorok,

templomi felolvasók, ministránsok és kántorok,

szülők, akik szívügyüknek tekintik, hogy gyermekeiket – s nem csak a legkisebb korukban – a hit útján hitelesen vezessék,

nagyszülők, akik helyes válaszokat szeretnének adni unokáik hittani kérdéseire,

minden jószándékú érdeklődő, aki a hit igazságait jobban megismerve még nagyobb szeretetre vágyik Az iránt, Akiben egyre erősebben szeretne hinni is…

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál