Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Zarándokutunk lelki élményei

Kellemes őszi korareggelen 2017. november 17-én elvárásokkal telve egy kis izgalommal vártuk a pozsonyi reptéren az indulást Portóba. Kis csoportunk – szenciek, somorjaiak, illésházaiak - lelkivezetője a szenci plébánia fiatal káplánja, Bošňák András volt, idegenvezetőnk pedig Brogyányi Mihály. A repülőgépen együtt utaztunk a pozsonyi szlovák hívekkel.  Vezetőik Ján Hudec és Vladimír Jurina régi ismerősként köszöntötték csoportunkat. Portóból utunk Santiago de Compostelába vezetett, ahol két napot eltöltve szívtuk magunkba a hely különleges kisugárzását. Megcsodáltuk a Szent Jakab székesegyházat, térdre borultunk Szent Jakab sírjánál, elmélkedtünk úticélunk első színhelyén, majd az egyik mellékoltárnál káplánurunk szentmisét celebrált csoportunknak. A városháza előtti téren tanúi lehettünk a gyalogos, fáradt zarándokok megérkezésének. Ráhelyezték lábaikat a térkőben elhelyezett kagylóra és meghatóan fejezték ki hálájukat a sikeres megérkezésért. További nagy élmény volt csoportunk számára a bazilikában nemzetközi szentmisén való részvétel, ahol András atya könyörgést olvasott magyarul. A múzeum megtekintése mindnyájunk részére további értékes ismeretekkel szolgált. Compostelától elbúcsúzva utunk Fatimába vezetett. Útközben az autóbuszból gyönyörködtünk Spanyolország, majd Portugália tájaiban.

Fatimába érkezve hirtelen csend lett az autóbuszban, bizonyára a zarándokok magukba szállva elmélkedtek a hely történésein. Az elszállásolást követő vacsora után gyertyákkal a kezünkben indultunk a későesti ájtatosságra és a gyertyás körmenetre. Azt az élményt leírni lehetetlen, azt át kell élni. Utána kicsit fáradtan, de lelkileg feltöltődve tértünk vissza a közeli szálláshelyünkre. Másnap reggel a bazilika előtti téren lévő üvegfalú kápolnában volt szentmisénk. Utána megtekintettük a 100 évvel ezelőtti fatimai jelenések után épült Rózsafüzér Királynője bazilikát, ahol imákat mondtunk a látnokok sírjánál, és imádkoztunk szeretteinkért és a világbékéért. A tér túloldalán épült Szentháromság bazilikában nemzetközi szentmisén vettünk részt. Délután gyönyörű napsütésben keresztutat jártunk a Kálvárián, melyet az 1956-os forradalom leverése után menekülni kényszerült magyar emigránsok adományaiból építettek. Bejártuk a pásztorgyerekek szülőházait is. Ott szinte érezni lehetett a 100 évvel ezelőtti légkört, látni véltük az egyszerűségben a történelmet átíró események résztvevőinek lábnyomait.

Ott voltunk a vasárnapesti körmeneten is. A körmenet után a bazilika lépcsőjéről érdekes volt megfigyelni, ahogy az esti fényekben elvonulnak a zarándokok, csend borul a térre – egyedül a Megkoronázott Szűzanya szobra fehérít messziről, jelezve, hogy Ő éberen vigyáz ránk.

Mi húsz évvel ezelőtt jártunk Fatimában, azóta a város szépen kiépült, megszépült, javultak a szolgáltatások, de valószínűleg nem ez a vonzó az évente kb. öt millió zarándok számára, hanem a jelenések üzeneteinek elfogadása a mi forrongó világunkban. A mi kis csoportunkban is három generáció volt képviselve. Talán még nem olyan rossz a helyzet, ezek szerint továbbra is van  igény a lelki dolgok iránt.

Utolsó napon Portó városával ismerkedtük, nem hagytuk ki a borkóstolóval egybekötött pincelátogatást sem. Végül az Atlanti - óceán partján mondtunk búcsút Portugáliának, a Fatimai jelenések hazájának.

Ezúton fejezzük ki köszönetüket Bošňák András atyának, hogy fiatal káplánként bátran elvállalta a lelkivezetést és így lelkiélményekben gazdag négy napot biztosított hívei számára. Továbbá köszönjük Brogyányi Mihály idegenvezetőnknek az igényes szervezési munka zökkenőmentes elvégzését és sok értékes információt.

Duray Julianna és Rezső

Képgaléria...

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál