Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Oficiálna stránka Farnosti svätého Mikuláša v Senci

Rímsko-katolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou 
Bratislavskej arcidiecézy a dekanátu Senec.

Komunita Oratória svätého Filipa Neriho

 Fars ké oznamy
  
 
 

 

Farský kalendár

(+pravidelné aktivity Pastoračného centra - červeným)

 

AŠ - o. Andrej Šottník, JV - o. Juraj Vittek, TK - o. Tomáš Krampl, RH - o. Rudolf Hudek

Novinky na stránke

30.11.2014 10:00

Prvá katechéza v príprave na VIII. celosvetové stretnutie rodín vo Filadelfii (USA)

V príprave na VIII. svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v septembri 2015 vo Philadelphii na tému Láska je naším poslaním. Rodina plná života, budeme dostávať katechézy, ktorých bude spolu desať. Najlepším využitím by bolo, ak by sa materiál preberal v malých spoločenstvách rodín vo...
01.11.2014 12:04

Homília na Sviatok všetkých svätých

Homília otca Juraja so svätej omše (9.30h) na sviatok Všetkých svätých.
01.11.2014 00:43

Oslávili sme znovu Párty všetkých svätých

Párty všetkých svätý v Senci from Juraj Vittek on Vimeo.
26.09.2014 09:25

Oslávili sme 20 rokov kňazstva otca Andreja Šottníka

V stredu 24. septembra 2014 dovŕšil otec Andrej Šottník, farár v Senci a zakladajúci člen Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, 20. rok svojho kňazského života. Viac tu.
13.09.2014 15:17

K podaniam, petíciám a sťažnostiam

Z nedeľných oznamov vyberáme vyjadrenie k petíciám, podaniam a sťažnostiam: Počas troch rokov nášho pôsobenia v Senci sme dostali veľké množstvo sťažností, žiadostí, petícií, listov, v ktorých sa na nás obracajú rozliční jednotlivci i skupiny so svojimi postrehmi, žiadosťami, sťažnosťami, dokonca...
13.09.2014 15:10

Petície maďarských veriacich

Po zverejnení Listu z ministerstva kultúry SR sme sa rozhodli zverejniť aj Petície maďarských veriacich z uplynulého obdobia. 1. Náš preklad petície, ktorá nám bola doručená v maďarčine vo februári 2013 a týkala sa rozličných požiadaviek: 2. Petícia doručená v apríli 2014 dvojrečovo (prinášame len...
12.09.2014 13:19

Porušujeme jazykový zákon

Po všetkom, čo sme už v Senci zažili, nás senčania neprestávajú prekvapovať. V utorok ráno otvoríme poštu a čo nevidíme? List z ministerstva kultúry SR o tom, že porušujeme jazykový zákon! To sa nám ešte v živote nestalo, aby nás farníci vláčili po vládnych inštitúciách! Vraj na našej nástenke...
07.09.2014 14:27

Miništrantský výlet - Min-Oratorium

http://www.farasenec.sk/news/ministrantsky-vylet-min-oratorium/    
29.08.2014 15:40

VKONTEXTE - o spoločenských témach

Na www.vkontexte.sk ďalšie vyjadrenia k spoločenským témam ako je zneužitie svätej spovede či vyjadrenia Mariána Kuffu o homosexuáloch.
24.08.2014 11:51

Katolícka identita, Cirkev a prozelytizmus

Dnešná evanjeliová stať nám prináša rozhovor Ježiša s Petrom, v ktorom vidíme túto myšlienkovú líniu: Ježišova identita (za koho ma pokladáte), Peter-Skala a Cirkev. Mnohí ľudia nevidia problém v prvej časti rozhovoru: uvedomujú si, že podstatou kresťanstva je Ježišova identita, jeho Božie...

Pripravované podujatia a aktivity

Predvianočné spovedanie

V sobotu 20. decembra 2014 bude v našej farnosti spoločné spovedanie za účasti viacerých kňazov z dekanátu: dopoludnia 9.00-12.00 popoludní: 14:30-17:30 (počas večerných omší už nespovedáme, nakoľko kňazi sa rozídu po povinnostiach) Prosíme, aby ste prišli hlavne dopoludnia, nakoľko dopoludnia bude...

Anjeli a démoni: teologické večery

Budeme pokračovať 13. decembra 2014 o 20.15 v PC!

ŠTVRTKOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE

09.11.2014 16:22

Štvrtkové eucharistické adorácie

Pulzujúcim srdcom života farského spoločenstva je Eucharistia, ktorá je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Preto sme sa aj na prosby mnohých z vás rozhodli dať väčší priestor k adorácii Najsvätejšej Sviatosti počas týždňa a to vo štvrtok, v deň ustanovenia...

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi