Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Oficiálna stránka Farnosti svätého Mikuláša v Senci

Rímsko-katolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou 
Bratislavskej arcidiecézy a dekanátu Senec.

 Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 

        

 

Farské oznamy

 

RORÁTY - Ranné sväté omše v adventnom období

V nastávajúcom adventnom období vám chceme ponúknuť hlbšiu prípravu na vianočné sviatky. Preto budeme sláviť ranné sv. omše každý deň o 6:30, okrem nedele, kedy program sv. omší zostáva nezmenený. Ranné sv. omše do 16.12. budú venované osobitnej úcte k Panne Márii, tzv. roráty. Po 16.12. budeme sláviť tzv. adventné férie ako už bezprostrednú prípravu na Vianoce. V pondelok bude ranná sv. omša v maďarskom jazyku ostatné dni v slovenskom jazyku. Ranné sv. omše v piatok a v sobotu budú venované osobitne deťom a mladým, ktorých potom pozývame na faru na spoločné raňajky.

 

Seneckí saleziáni v TV LUX

  Pozrite si záznam relácie TV LUX - Doma je doma, kde vám Martina Ostatníková v rozhovoroch priblíži prácu saleziánskych pracovníkov zo Senca. Samotná relácia je v archíve TV LUX na tejto stránke.

 

 

OBNOVA VEŽE FARSKÉHO KOSTOLA A ZBIERKA NA OBNOVU

Začali sme dlhšie plánovanú obnovu veže farského kostola postavením lešenia a následnými umelecko–remeselnými prácami. Realizácia tejto obnovy bude trvať tri mesiace a rozpočet je 45 000 eur. Prispieť môžete aj na náš farský účet: SK64 0900 0000 000019195733. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 

 

Novinky na stránke

28.11.2016 18:08

Farská duchovná obnova na Velehrade

Milí seneckí farníci, dovoľte mi, aby som sa s vami touto cestou podelil s prežitými zážitkami a v skratke vám priblížil spoločnú farskú púť – Duchovnú obnovu pri príležitosti ukončenia roku milosrdenstva. Púť sa konala v dňoch 18. – 20.11.2016 v pútnickom meste Velehrad....
11.11.2016 10:29

Farská púť po stopách sv. Jána Pavla II a sv. Faustíny Kowalskej

V posledné októbrové dni vo Svätom roku milosrdenstva, sme sa viacerí z našej farnosťi zúčastnili na púti „Po stopách sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej“. Po neskorom večernom šťastnom príchode do Krakowa, sme sa ubytovali v rehoľnom seminári. Na druhý deň po...
22.08.2016 10:50

Púť priateľov Božieho služobníka Titusa Zemana

Púť priateľov Božieho služobníka Titusa Zemana Ráno 17.júna sa skupina pútnikov stretla vo Vajnoroch, kde v kostole pri krypte s ostatkami saleziána  dona Titusa Zemana poklonou a modlitbou začala svoje putovanie po stopách jeho účinkovania  na púť do Ríma v Roku...
07.06.2016 11:08

Farský deň 2016

Farské námestie sa 28. mája už od rána začalo plniť rodinami našich farníkov, ktorí prišli ako jedna veľká rodina spoločne stráviť deň. Celý deň otvoril náš pán  farár Jozef Dúc s kaplánmi Tomášom a Csabom spoločnou modlitbou. Helenka Čajková pripravila s mládežníkmi divadielko O márnotratnom...
27.04.2016 09:44

Farská púť do Ríma

V dňoch 28.3.2016 – 1.4.2016 sa seneckí farníci za účasti našich, teraz už priateľov z Blatného a Bratislavy zúčastnili púte do Ríma. Púť bola od začiatku podporovaná a za veľkého úsilia aj zorganizovaná hlavne vďaka nášmu pánovi farárovi, vdp. Jozefovi Dúcovi. Bohatý program...

Pripravované podujatia a aktivity

Adventné dielne - výroba vencov a ich požehnanie

Srdečne pozývame deti, mládež, rodičov na výrobu adventných vencov, ktoré bude v sobotu 26.novembra v pastoračnom centre od 16.00  hod. Treba si priniesť kruh, sviečky, ozdoby. Čečina bude zabezpečená. Pri príležitosti prvej adventnej nedele sa pred sobotnou večernou sv. omšou, ako aj pred...

FARSKÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRED ADVENTOM

Všetkých farníkov pozývame na trojdňovú adventnú duchovnú obnovu farnosti, ktorá sa uskutoční od 18.-20.11.2016 v Pútnickom dome Stojanov na Velehrade (CZ). Obnovu bude sprevádzať náš farár otec Jozef a prednášky bude viesť páter Mons. Vojtech Šíma. Účastníci obnovy pôjdu objednaným autobusom....

ŠTVRTKOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE

29.01.2015 00:00

Štvrtkové eucharistické adorácie

Pulzujúcim srdcom života farského spoločenstva je Eucharistia, ktorá je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Preto sme sa aj na prosby mnohých z vás rozhodli dať väčší priestor adorácii Najsvätejšej Sviatosti počas týždňa a to vo štvrtok, v deň ustanovenia...

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi