Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Oficiálna stránka Farnosti svätého Mikuláša v Senci

Rímsko-katolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou 
Bratislavskej arcidiecézy a dekanátu Senec.

 Rok sv. Martina

        

 

Farské oznamy po 8. nedeli v cezročnom období

 

 

Dnes je POPOLCOVÁ STREDA, sv. omše v Senci budú:

- 6:30 v slovenskom jazyku

- 17:00 v maďarskom jazyku

- 18:30 v slovenskom jazyku

Viac informácií k tomuto dňu nájdete vo farských oznamoch.

 

FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR Lab-Oratórium 2017

Chceli by sme vás informovať, že farský detský tábor Lab-Oratórium bude v tomto roku v termíne  13.-20. 8. 2017. Bude osobitne venovaný deťom z našej farnosti vo veku od 8-13 rokov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade v čase úradných hodín,  alebo si ju môžete stiahnuť na tomto mieste . Prihlásiť sa môžete do 31. 5. 2017. Zálohu aj s prihláškou môžete odovzdať na farskom úrade v čase úradných hodín.

 

 

 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIA V NAŠEJ FARNOSTI V ROKU 2017

Tento roku budú prvé sväté prijímania v našej farnosti:

7. mája - ZŠ Tajovského triedy: 3A, 3B

14. mája - ZŠ Tajovského triedy: 3C, 3D, 3E

28. mája - ZŠ Mlynská a Súkromná ZŠ

 

 

OBNOVA VEŽE FARSKÉHO KOSTOLA A ZBIERKA NA OBNOVU

Začali sme dlhšie plánovanú obnovu veže farského kostola postavením lešenia a následnými umelecko–remeselnými prácami. Realizácia tejto obnovy bude trvať tri mesiace a rozpočet je 45 000 eur. Prispieť môžete aj na náš farský účet: SK64 0900 0000 000019195733. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 

 

Novinky na stránke

16.01.2017 08:13

Seneckí saleziáni na TV LUX

Pozrite si záznam relácie TV LUX - Doma je doma, kde vám Martina Ostatníková v rozhovoroch priblíži prácu saleziánskych pracovníkov zo Senca. Samotná relácia je v archíve TV LUX na tejto stránke.
28.11.2016 18:08

Farská duchovná obnova na Velehrade

Milí seneckí farníci, dovoľte mi, aby som sa s vami touto cestou podelil s prežitými zážitkami a v skratke vám priblížil spoločnú farskú púť – Duchovnú obnovu pri príležitosti ukončenia roku milosrdenstva. Púť sa konala v dňoch 18. – 20.11.2016 v pútnickom meste Velehrad....
11.11.2016 10:29

Farská púť po stopách sv. Jána Pavla II a sv. Faustíny Kowalskej

V posledné októbrové dni vo Svätom roku milosrdenstva, sme sa viacerí z našej farnosťi zúčastnili na púti „Po stopách sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej“. Po neskorom večernom šťastnom príchode do Krakowa, sme sa ubytovali v rehoľnom seminári. Na druhý deň po...

Pripravované podujatia a aktivity

Neboli nájdené žiadne záznamy.

ŠTVRTKOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE

29.01.2015 00:00

Štvrtkové eucharistické adorácie

Pulzujúcim srdcom života farského spoločenstva je Eucharistia, ktorá je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Preto sme sa aj na prosby mnohých z vás rozhodli dať väčší priestor adorácii Najsvätejšej Sviatosti počas týždňa a to vo štvrtok, v deň ustanovenia...

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi