Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Farské oznamy:

 

 

Aktuálne f arské                   oz   n a m y po 24. n     e  d   e li  cez rok                                     

 

  ARCHÍV OZNAMOV: 

Oznamy po 23. nedeli cez rok.

Oznamy po 22. nedeli cez rok.

Oznamy po 21. nedeli cez rok.

Oznamy po 20. nedeli cez rok.

Oznamy po 19. nedeli cez rok.

Oznamy po 18. nedeli cez rok.

Oznamy po 17. nedeli cez rok.

Oznamy po 16. nedeli cez rok.

Oznamy po 15. nedeli cez rok.

Oznamy po 14. nedeli cez rok.

Oznamy po 13. nedeli cez rok.

Oznamy po 12. nedeli cez rok.

Oznamy po nedeli Najsvätejšej rojice.

Oznamy po nedeli Zoslania Ducha Svätého.

Oznamy po Siedmej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Šiestej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Piatej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Štvrtej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Tretej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Prvej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Kvetnej nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 8. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 7. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 6. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 4. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 3. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Krstu Krista Pána.

Oznamy po nedeli Zjavenia Pána.

Oznamy po nedeli Svätej rodiny.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 1. adventnej nedeli.

Oznamy po nedeli Krista Kráľa.

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi