Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Farské oznamy:

 

 

  Aktuálne f arsk é                   oz   n a m y po 15. n e d eli v cezr  o čnom období                                               

 

ARCHÍV OZNAMOV: 

 

Oznamy po 14. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 13. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 12. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 11. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 10. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 9. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Najsvätejšej Trojice.

Oznamy po nedeli Zoslania Ducha Svätého.

Oznamy po 7. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 6. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 5. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 4. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 3. veľkonočnej nedeli.

  Oznamy po 2. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Veľkonočnej nedeli Pánovho zmŕtvychvstania.

Oznamy po Kvetnej nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 6. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 4. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 3. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Krstu Krista Pána.

Oznamy po nedeli Svätej rodiny.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 1. adventnej nedeli.

Oznamy po nedeli Krista Kráľa.

Oznamy po 33. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 32. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 31. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 30. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 29. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 28. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 27. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 26. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 25. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 24. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 23. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 22. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 21. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 20. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 19. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 18. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 17. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 16. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 15. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 14. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 13. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 12. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 11. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 10. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Najsvätejšej Trojice.

Oznamy po nedeli Zoslania Ducha Svätého.

Oznamy po 7. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 6. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 5. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 4. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 3. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 2. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Palmovej (Kvetnej) nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 7. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 6. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 4. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 3. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Krstu Krista Pána.

Oznamy po nedeli Panny Márie Bohorodičky.

Oznamy po nedeli Narodenia Pána.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 1. adventnej nedeli.

Oznamy po nedeli Krista Kráľa.

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál