Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Farské oznamy:

 

 

Aktuálne f arsk é                   oz   n a m y po 29. n  e     d e  li v ce  z  r   o č nom období                                       

 

  ARCHÍV OZNAMOV: 

 

Oznamy po 28. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 27. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 26. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 25. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 24. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 23. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 22. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 21. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 20. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 19. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 18. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 17. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 16. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 15. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 14. nedeli v cezročnom období. 

Oznamy po 13. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 12. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 11. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 10. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Najsvätejšej Trojice.

Oznamy po nedeli Zoslania Ducha Svätého.

Oznamy po 7. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 6. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 5. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 4. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 3. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 2. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 6. pôstnej nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 6. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 4. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 3. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli krstu Krista Pána.

Oznamy po 2. nedeli po narodení Pána.

Oznamy po nedeli Svätej rodiny.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 1. adventnej nedeli.

Oznamy po 34. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 33. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 32. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 31. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 30. nedeli v cezročnom období. 

Oznamy po 29. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 28. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 27. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 26. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 25. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 24. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 23. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 22. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 21. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 20. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 19. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 18. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 17. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 16. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 15. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 14. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 13. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 12. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 11. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Najsvätejšej Trojice.

Oznamy po nedeli Zoslania Duch Svätého.

Oznamy po Siedmej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Šiestej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Piatej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Štvrtej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Tretej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Druhej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Kvetnej nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 7. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 6. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 4. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 3. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 3. nedeli po narodení Pána.

Oznamy po 2. nedeli po narodení Pána.

Oznamy po nedeli Svätej rodiny.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 1. adventnej nedeli.

Oznamy po nedeli Krista Kráľa.

Oznamy po 33. nedeli cez rok.

Oznamy po 32. nedeli cez rok.

Oznamy po 31. nedeli cez rok.

Oznamy po 30. nedeli cez rok.

Oznamy po 29. nedeli cez rok.

Oznamy po 28. nedeli cez rok.

Oznamy po 27. nedeli cez rok.

Oznamy po 26. nedeli cez rok.

Oznamy po 25. nedeli cez rok.

Oznamy po 24. nedeli cez rok.

Oznamy po 23. nedeli cez rok.

Oznamy po 22. nedeli cez rok.

Oznamy po 21. nedeli cez rok.

Oznamy po 20. nedeli cez rok.

Oznamy po 19. nedeli cez rok.

Oznamy po 18. nedeli cez rok.

Oznamy po 17. nedeli cez rok.

Oznamy po 16. nedeli cez rok.

Oznamy po 15. nedeli cez rok.

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi