Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Farské oznamy:

 

 

Aktuálne f arské                   oz   n a m y po Piatej ve ľko n  očnej n        e          d             e          l    i                                     

 

  ARCHÍV OZNAMOV: 

Oznamy po Štvrtej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Tretej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Prvej veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Kvetnej nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 8. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 7. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 6. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 5. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 4. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 3. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po 2. nedeli v cezročnom období.

Oznamy po nedeli Krstu Krista Pána.

Oznamy po nedeli Zjavenia Pána.

Oznamy po nedeli Svätej rodiny.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 1. adventnej nedeli.

Oznamy po nedeli Krista Kráľa.

Oznamy po 33. nedeli cez rok.

Oznamy po 32. nedeli cez rok.

Oznamy po 31. nedeli cez rok.

Oznamy po 30. nedeli cez rok.

Oznamy po 29. nedeli cez rok.

Oznamy po 28. nedeli cez rok.

Oznamy po 27. nedeli cez rok.

Oznamy po 26. nedeli cez rok.

Oznamy po 25. nedeli cez rok.

Oznamy po 24. nedeli cez rok.

Oznamy po 23. nedeli cez rok.

Oznamy po 22. nedeli cez rok.

Oznamy po 21. nedeli cez rok.

Oznamy po 21. nedeli cez rok.

Oznamy po 20. nedeli cez rok.

Oznamy po 19. nedeli cez rok.

Oznamy po 18. nedeli cez rok.

Oznamy po 17. nedeli cez rok.

Oznamy po 16. nedeli cez rok.

Oznamy po 15. nedeli cez rok.

Oznamy po 14. nedeli cez rok.

Oznamy po 13. nedeli cez rok.

Oznamy po 12. nedeli cez rok.

Oznamy po 11. nedeli cez rok.

Oznamy po 10. nedeli cez rok.

Oznamy po 9. nedeli cez rok.

Oznamy po nedeli Najsvätejšej Trojice.

Oznamy po nedeli Zoslania ducha Svätého.

Oznamy po 7. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 6. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 5. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 4. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 3. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po 2. veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Veľkonočnej nedeli.

Oznamy po Kvetnej nedeli.

Oznamy po 5. pôstnej nedeli.

Oznamy po 4. pôstnej nedeli.

Oznamy po 3. pôstnej nedeli.

Oznamy po 2. pôstnej nedeli.

Oznamy po 1. pôstnej nedeli.

Oznamy po 6. nedeli cez rok.

Oznamy po 5. nedeli cez rok.

Oznamy po 4. nedeli cez rok.

Oznamy po 3. nedeli cez rok.

Oznamy po 2. nedeli cez rok.

Oznamy po nedeli Krstu Krista Pána.

Oznamy po nedeli Svätej rodiny.

Oznamy po 4. adventnej nedeli.

Oznamy po 3. adventnej nedeli.

Oznamy po 2. adventnej nedeli.

Oznamy po 1. adventnej nedeli.

Oznamy po nedeli Krista Kráľa.

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi