Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Naša farnosť

"Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi." (kánon 515, § 1, Kódexu kánonického práva)

Rímsko-katolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou  Bratislavskej  arcidiecézy a  dekanátu  SenecKorene seneckej farnosti siahajú do hlbokej minulosti. Už z roku 1308 pochádza prvá písomná zmienka o fare v obci Sempcz (Senec). Farnosť však v súčasnosti podlieha mnohým demografickým zmenám.

Mesto Senec má podľa najnovšieho sčítania ľudu 17 050 registrovaných obyvateľov (68% slov. nár., 14,46% maď. nár.), 9 468 (55,5%) katolíkov. Senec je okresným mestom a žije v ňom rozmanité obyvateľstvo, najmä v ostatnom čase sa do Senca prisťahovali ľudia z rozličných kútov Slovenska, čomu napomáha aj geografická poloha blízko Bratislavy a z toho plynúce pracované príležitosti. Senec je okrem toho aj turistickým centrom kvôli Slnečným jazerám. Letné mesiace preto lákajú do Senca tisíce návštevníkov.

Do farnosti Senec patria aj dve filiálky - miestne časti mesta Senec Svätý Martin (s kaplnkou svätého Martina), Červený majer a Horný dvor (s prevažne slovenským obyvateľstvom), a takisto obec Tureň (s kostolom Snežnej Panny Márie). Obec Tureň má 983 obyvateľov (z toho 61,8% maďarskej národnosti), z čoho 80% katolíkov.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál