Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša


Vedenie farnosti

"Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista je povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za spolupráce aj iných presbyterov alebo diakonov i za prispenia laických veriacich podľa normy práva." (kánon 519 Kódexu kánonického práva)

"Vždy, keď je to na náležité plnenie pastoračnej starostlivosti o farnosť nevyhnutné alebo vhodné, farárovi možno prideliť jedného alebo viacerých kaplánov, ktorí ako spolupracovníci farára a účastní na jeho starostlivosti majú pomáhať v pastoračnej službe spoločnou radou a spoločným úsilím s farárom a pod jeho autoritou." (kánon 545, § 1)

 
Farnosť je v súčasnosti zverená kňazom:

ThLic. Pavol Mikula, PhD., farár

Mgr. Michal Fratričkaplán

Mgr. Tamás Pammer, kaplán 

Mgr. Rudolf Hudek, výpomocný duchovný (ord. 8.6.1975), rudolfhudek@gmail.com

 

Predchádzajúci farári a kapláni v Senci

farári – dekani:
Viliam Michalovič, dekan – farár (1999-2011)
Mons. Július Harsányi, pápežský prelát (1968-1999)
 
farári:
Jozef Dúc (2015-2023)
Juraj Vittek, farár (2011), farár-moderátor (2012-2015)
Andrej Šottník, farár-moderátor (2011), farár (2012-2015), školský dekan (2011-2015)
Zdenko Sitka (2011-2012)
 
kapláni:
Andrej Bošňák
Ján Fábik
Martin Mosný
Csaba Mikus
Tomáš Krampl
Andrej Streicher
Ján Mária Košč
Daniel Vachan
Milan Blaho
Gábor Jankó
Pavol Minarovský
Jozef Drobný
Marian Szlovák (2005- )
Peter Brenkus (2005-2005)
Jozef Novák (2004- )
Miroslav Michalka (2004-2005)
Martin Paška (2003-2004)
Stanislav Illéš (2002-2003)
Štefan Novanský (2001-2002)
Roman Gallas (2000-2001)
Ján Mališ (1999-2000)
Jozef Dúc (1997-1999)
Andrej Šottník (1994-1997)
Ján Hudec (1992-1994)
Milan Čaniga(1991-1992)
Marián Ondrejka (1989-1991)
Vladimír Oravský (1988-1989)
Imrich Végh (1988-1988)
Rudolf Daňo (1987-1988)
Vojtech Kasáš (1984-1987)
Juraj Čermák (1980-1984)
Rudolf Hudek (1978-1980)
Robert Gombík (1975-1978)
František Guldan (1974-1975)
Juraj Lupták (1973-1974)
Jozef Lukačovič (1969-1973)
František Očenáš (1968-1969)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál