Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Kňazi zo Senca

Zo seneckej farnosti vzišli mnohé kňazské a rehoľné povolania. Z nich menujeme žijúcich:

 

Diecézni kňazi: 
Ján Gábris, Rudolf Galgóczi, Milan Blaho, Vladimír Jurina, Martin Kročka, Jozef Pajerský, Peter Pajerský, Dávid Kollárik, Pavol
Škovránek
 
Saleziáni:
Ladislav Baranyai, Ján Csapla, Jozef Dömény, Milan Fulla, Jozef Krušac, Jozef Lančarič, Jozef Slivon, „X.Y.“, Ladislav Tóth, Dominik Vinš

Redemptorista:
Miroslav Szuda

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál