Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Vysluhovanie sviatostí

"Sviatosti Nového zákona, ustanovené Kristom Pánom a zverené Cirkvi ako činy Krista a Cirkvi, sú znakmi a prostriedkami, ktorými sa viera vyjadruje a upevňuje, vzdáva sa kult Bohu a uskutočňuje posväcovanie ľudí, a tak zvrchovane prispievajú k utváraniu, upevňovaniu a prejavovaniu cirkevného spoločenstva; preto tak posvätní služobníci, ako aj ostatní veriaci musia pri ich slávení preukazovať najvyššiu úctu a náležitú starostlivosť." (Kódex kánonického práva, kán. 840)

 

Krst 

Birmovanie

Eucharistia - 1. Sväté prijímanie

 Sviatosť zmierenia - Spoveď 

Pomazanie chorých

Kňazstvo

Manželstvo

 
 

VYSLUHOVANIE SVätenín - Požehnania

"Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa ako istým napodobnením sviatostí naznačujú najmä duchovné účinky a na príhovor Cirkvi sa dosahujú." (kán. 1166 Kódexu kánonického práva)

 

 Pohrebné obrady 

Požehnanie domov

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál