Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

"Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1324)

Dôležité informácie ohľadom Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, jej slávenia a jej prijímania je možné nájsť v kánonoch 897-957 Kódexu kánonického práva.

Aj Eucharistia patrí k tzv. iniciačným sviatostiam, ktoré kresťana naplno vovádzajú do kresťanského života.

 

Prvé sväté prijímanie

Pre informácie o prvom svätom prijímaní detí klik nite sem.

 

Príprava dospelých

V prípade dospelých je príprava na prvé sv. prijímanie súčasťou katechumenátu, teda prípravy dospelých na krst. Bližšie informácie nájdete tu.  

 

Úmysly omší

Pre informácie o pravidlách dávania milodarov za slúženie svätých omší na nejaký úmysel kliknite sem.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál