Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

eRko

 

Čo je eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí?
 
Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými. Oficiálna webstránka eRka na Slovensku.
 
Cieľ eRka
 
Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.
 
V našej farnosti sme založili eRko pre deti, ktoré prijali sviatosť prvého svätého prijímania. Tieto decká budú na stretká chodiť päť rokov (4. - 8. ročník ZŠ), posledný rok budú eRko stretká zároveň prípravou na prijatie sviatosti birmovania. V prípade záujmu však môžu stretká pokračovať aj v ďalších rokoch.
 
 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál