Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Pastoračné centrum

 

Vedľa budovy fary naľavo (Farské námestie 4, Senec) sa nachádza budova Pastoračného centra, ktorá je využívaná na mnohoraké pastoračné aktivity farnosti a rozličných spoločenstiev. Koordinátorom centra je p. František Podolský, ml.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál