Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Desať rokov PC

V nedeľu 20. októbra 2013 sme si pripomenuli 10. výročie požehnania Pastoračného centra a jeho desaťročnú činnosť. Dopoludnia si farníci mohli v rámci farskej čajovne (s občerstvením, za ktoré všetkým obetavcom ďakujeme) prezrieť informácie o niektorých jestvujúcich spoločenstvách (Malé svetské Oratórium, eRko, Hnutie Modlitieb matiek a Deti viery, Labužníci...), ktoré pôsobia v Pastoračnom centre. Popoludní nasledoval kultúrny program a spomienka na stavbu novej fary pred desiatimi rokmi, prihovoril sa otec Juraj Vittek a otec Andrej Šottník, seneckí farári. Otec Juraj zdôraznil duchovnú stavbu, ktorá musí pokračovať, ide o stavbu farského spoločenstva. Otec Andrej zaspomínal na svoje kaplánske časy ešte v starej fare. František Podolský, ml. v krátkosti informoval o priebehu stavby a jej financovaní (väčšinu prostriedkov získala farnosť od organizácií z Nemecka, od mesta Senec (okolo milióna korún), farníci prispeli v zbierkach sumou asi 100 000 korún, dohromady stála stavba asi 11,6 milióna). Kultúrnym program prispel spevácky zbor Radosť. Predstavili sa niektoré spoločentvá a združenia pôsobiace vo farnosti: Manželia Kupkovičoví predstavili aj činnsoť Saleziánskych spolupracovníkov a prihovoril sa aj don Jozef Lančarič, SDB, miestny delegát saleziánskej rehole. Hnutie Modlitieb matiek predstavila Jana Fülöpová, Chrobáčikovo Katarína Vinczeová, Malé Oratórium Anna Širilová, Sedmokrásku Lydka Koleková. Stretnutie sa skončilo vystúpením Collegia Wartberg_SK pod vedením Jána Krigovského s hosťom Eliškou Podolskou.

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi