Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Pastorácia v Senci

Korene seneckej farnosti siahajú do hlbokej minulosti. Už z roku 1308 pochádza prvá písomná zmienka o fare v obci Sempcz (Senec). Farnosť však v súčasnosti podlieha mnohým demografickým zmenám. Mesto Senec má podľa najnovšieho sčítania ľudu 17 050 registrovaných obyvateľov (68% slov. nár., 14,46% maď. nár.), 9 468 (55,5%) katolíkov. Senec je okresným mestom a žije v ňom rozmanité obyvateľstvo, najmä v ostatnom čase sa do Senca prisťahovali ľudia z rozličných kútov Slovenska, čomu napomáha aj geografická poloha blízko Bratislavy a z toho plynúce pracované príležitosti. Senec je okrem toho aj turistickým centrom kvôli Slnečným jazerám. Letné mesiace preto lákajú do Senca tisíce návštevníkov.

 

 

 

 

Prvoradou pastoračnou výzvou je zjednocovať rozmanitosť obyvateľov a budovať spiritualitu spoločenstva, na ktorú kládol veľký dôraz bl. Ján Pavol II.:

"Ak teda právnická múdrosť kladením presných pravidiel pre angažovanosť ukazuje hierarchickú štruktúru Cirkvi a zaháňa pokušenia svojvôle i nespravodlivých nárokov, spiritualita spoločenstva poskytuje inštitucionálnym prvkom dušu a vedie k dôvere a otvorenosti, ktorá plne zodpovedá dôstojnosti a zodpovednosti každého člena Božieho ľudu." (apošt. list Novo Millennio ineunte, č. 45).

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál