Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Lab-oratórium 2023

 
Aj tento rok sme z Božej prozreteľnosti a vďaka podpore mesta Senec, štedrých ľudí i inštitúcií, mohli usporiadať Farský detský tábor Lab-oratórium 2023. Deti v tábore sa vydali na detektívnu cestu objavovania života Sv. Františka Assiského. Tábor sa niesol v duchu kreativity, hier, scénok, duchovného programu, rozhovorov, priateľstiev a radosti vyvierajúcej zo života Sv. Františka.
 
Vďaka všetkým dobrodincom, sponzorom i Mestu Senec!
 
 
 
 
 
 
 
 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál