Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Lab-oratórium 2015

 
Aj tento rok sme z Božej prozreteľnosti a vďaka podpore štedrých ľudí i inštitúcií mohli usporiadať Farský detský tábor Lab-oratórium 2015. Témou bola "Záchrana strateného mesta". V ovzduší stredovekého mesta La consacré (zasvätená), ktoré bolo spustošené a vyľudnené, sa 62 nových osadníkov pod vedením richtára, prísažných, skriptora (pisára) a telonária (mýtnika) pustilo do jeho obnovy. Každý deň prichádzali zasvätené osoby - mnísi, rehoľníci a rehoľníčky, ktorí priniesli know-how ako obnovilť mesto hmotné i duchovné... Benediktíni priniesli regulu - poriadok, templári deti učili bojovať a byť statočnými, františkáni naučili starať sa o chudobných, milosrdní bratia a vincentky o chorých, kartuzián múdrosti života a školskí bratia a školské sestry Notre Dame vzdelávali v poznaní. Duch zasväteného života bol "vtelený" do hier, scénok, modliteb i detských kázní. Veríme, že mnohé rehoľné i kňazské povolania v našich detičkách boli posilnené.
 
Privítanie pri bráne s erbom spustošeného mesta 
(v ohni Kristovho Ducha modli sa pracuj)
Benediktíni - svedčí im to :)
Hra Regula sv. Benedikta
Stanovište "Páter velí"...
Stanovište u pyšného kráľa na prdiacom vankúši s cesnakovými Jojo cukríkmi :)
Na výuke gregoriánskeho chorálu v "gotickej kaplnke"
Templári s richtárom
 
Najprv nasledoval rytiersky výcvik...
...a potom hľadanie stratenej relikvie sv. Kríža, ktorú ukradli nebezbeční Saracéni
Večer sme pasovali najstatočnejších za rytierov a dámy
 
Templárska stráž tábora
 
V stredu ráno k nám prišiel sv. František s františkánmi
 
a učili nás telesnému milosrdenstvu k žobrákom
a duševnému milosrdenstvu k starým...
 
k umierajúcim...
k obetiam nehôd...
...ktoré túžili zbaviť sa hriechov a byť pokrstenými.
Večer zábava pri "partičke"
Vo štvrtok prišli Milosrdní bratia a sestry Vincentky...
a aj otec Jozef - "v zdravom tele, zdravý duch"
 
a potom nás učili liečiť a ošetrovať chorých...
 
 
Večer sme ďakovali sv. omšou a adoráciou za chorých, postihnutých, starkých a zomrelých
 
Na druhý deň sme prežívali s kartuziánom "pustovnícky deň"
Učili sme sa tichu, samote, rozjímaniu, putovali sme do pustovne...
 
Večer sv. omša s pánom kaplánom Csabom
Atmosféra kajúcej večernej modlitby...
Na druhý deň nás prišli vzdelávať školskí bratia a školské sestry Notre Dame :)
 
 
A večer sme mali slávnostný snem...
 
Poďakovanie obetavým animátorom :)
A mesto je dostavané!
 
Nakoniec nás požehnali všetci rehoľníci
 
A tu sme všetci...
Aj zbožní animátori a mimoňi :)
 
Skupinky 
 
La Banánky
Naštvatí vtáci
La Filotea
Kráľovské chipetky
A la Tutty
Hladní rytieri
Boží siláci
Boží ilumináti
 
La communité
Statočné rytierky
Milosrdné bojovníčky
Hradné včielky
 
 
Vďaka všetkým dobrodincom, sponzorom i Mestu Senec!
 
PS: Krátke videá a naši skvelí herci a zážitky
 
 
 
 
 
 

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi