Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

 

Vznik pastoračného centra

 

V októbri 2003 bolo ukončené a zároveň posvätené naše pastoračné centrum.
 
 
 
 
 

Z histórie

    
    Okolo roku 2000 spoločenstiev v seneckej farnosti pribúdalo. Hľadali sa vhodné priestory na ich stretávania. S myšlienkou stretávať sa v starom cirkevnom dome prišiel kaplán Jozef Dúc. Našlo sa pár nadšencov, ktorí sa pustili do prestavby a nadstavby starého cirkevného domu. Toto dielo sa aj dokončilo, ale mladí si ho veľa neužili. V tom čase prišlo veľa zmien, nový správca farnosti Viliam Michalovič, nová farská rada zložená z 12 členov, veľa nápadov, návrhov. Ako prvá sa ukázala potreba postaviť novú farskú budovu. Pôvodná budova začala praskať a sadať. Bolo nebezpečné ju obývať. Po prehodnotení statikov, projektantov, pamiatkarov a iných odborníkov bolo potrebné rozhodnúť.
   Pán dekan zvolal farskú radu a začalo niekoľko spoločných stretnutí. Niektorí boli za, iní proti, niektorí boli za stavbu až vtedy, keď bude dostatok finančných prostriedkov. Iní chceli začať hneď a hovorili, peniaze sa zoženú. Don Bosco začal stavať baziliku P.M. Pomocnice v Turíne a povedal: „Keď sa mali začať práce, nemal som na ich pokrytie ani sold.“ Táto myšlienka viedla len pár členov farskej rady, aby sa začalo z výstavbou novej fary. Čakalo sa na požehnanie od p. dekana. Pán dekan zvolal farskú radu a povedal záverečné rozhodnutie. Začneme stavať a dávam na toto dielo požehnanie. A tak sa začalo výberové konanie na projektanta, ktorý urobí projekty, firmu, ktorá to bude stavať, kde budeme zháňať finančné prostriedky. Začal sa kolotoč vybavovania, zháňania, modlitieb a obetí za toto dielo. Prvá finančná podpora prišla z Nemecka 1,8 miliona korún. Mesto Senec podporilo naše dielo jedným miliónom korún. Ďalšie príspevky boli od veriacich v podobe zbierok, podporovali nás aj seneckí podnikatelia a iní dobrodinci. Písali sme nový projekt do Nemecka. Peniaze boli sľúbené pod jednou podmienkou: ak bude postavené i pastoračné centrum. S radosťou sme uvítali túto možnosť. Prišlo znovu 1,6 milióna a mohli sme súbežne budovať faru aj pastoračné centrum. Stavba začala 25.5.2002 a bola ukončená 11.10.2003 Preinvestovalo sa 11,6 milióna. Za jeden a pol roka bolo dielo dokončené.
 

Ferko Podolský, koordinátor pastoračného centra

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál