Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Združenie saleziánov spolupracovníkov

Naše Združenie saleziánov spolupracovníkov (Associazione Salesiani Cooperatori) patrí medzi najstaršie strediská zriadené mimo diela SDB v r.1983

Súčasný počet členov:  45
Spádové obce: Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Nová Dedinka, Veľký Biel, Tomášov, Igram, Plavecký Štvrtok.

Miestna rada:

Tajomník koordinátor:       Ing. Mária Podolská, kontakt 0905 586 111,

                                                                        integra-fs@integra-fs.sk

radca pre formáciu:           Mgr. Ernestína Podolská

radca pre ekonomiku:        Valéria Rumanová

radca pre mládež:              Mgr. art. Karin Krigovská

sekretár:                           Ing. Silvia Hozlárová

 

 

pomocný radca pre rodiny: Ľudmila a Peter Kupkovičoví
miestny delegát:               don Jozef Lančarič SDB

Stredisko má mesačne dve duchovné obnovy a jedno formačno-animačné stretnutie.

Z histórie nášho vzniku

Don Bosco (1815 – 1888) zakladateľ saleziánskeho diela pre záchranu mládeže, nadchol mnohých mladíkov, kňazov i laikov pre dielo záchrany mladých.

Don Bosco mal od počiatku túžbu založiť spoločnosť, ktorá by  združovala kňazov, rehoľníkov i laikov žijúcich vo svete. Túto myšlienku včlenil i do Stanov kongregácie sv. Františka Saleského (1859), ale táto myšlienka bola na tú dobu nová. Ak chcel, aby boli Stanovy

schválené, musel kapitolu o začlenení laikov vypustiť. Tak vznikla rehoľná Kongregácia sv. Františka Saleského určená pre záchranu chlapcov (SDB) a pre záchranu dievčat v roku 1872 Inštitút Dcér Márie Pomocnice kresťanov (FMA).

Ale Don Bosco sa nevzdal a po období hľadania založil pre laikov

Združenie Saleziánov Spolupracovníkov (ASC), ktoré bolo 9.mája 1876 schválené pápežom Piom IX.

Zložením prísľubu sme sa stali saleziánmi spolupracovníkmi, a tým patríme do saleziánskej rodiny, kde žijeme a šírime saleziánskeho ducha ako laici vo svete.
Naše Združenie Saleziánov Spolupracovníkov je otvorené pre každého komu záleží na mladých a nie je mu jedno ako dnes mladí ľudia žijú a aké majú hodnoty. Don Bosco vysvetľuje: “Keď sa stanete saleziánmi spolupracovníkmi (ASC), môžete pokračovať vo svojom riadnom zamestnaní, vo svojich rodinách a žiť, akoby ste skutočne boli v saleziánskej kongregácii.“

Dnes saleziáni spolupracovníci žijú a pracujú po celom svete a je ich približne 30- tisíc.

Slovensko patrí ku krajinám s najbohatším zastúpením vyše tisíc spolupracovníkov.

Aktivity ASC vo farnosti a v meste Senec:

vyučovanie náboženskej výchovy, služba akolytu, príprava snúbencov formou prednášok o prirodzenom plánovaní rodičovstva, apoštolát s mladými rodinami v spoločenstvách, apoštolát s mladými v stretkách, prednášky pre študentov, duchovné cvičenia pre mladých, organizujeme pútnické zájazdy so saleziánskou tematikou pre mladých, saleziánske rodiny a sympatizantov. Viacerí členovia pomáhajú vo farnosti ako kostolníci, lektori. Taktiež máme na starosti upratovanie kostola a spolu s našimi kňazmi  pomáhame pri koordinácii činnosti pastoračného centra.

Ďalšími našimi aktivitami pre mladých sú: vedenie 90 členného zboru Radosť, koncerty ku dňu matiek, vianočné a benefičné koncerty, letné tábory, bodka za prázdninami, cyklopúte, adventné a veľkonočné dielne, stretnutia s animátormi, stretnutia so Sedmokráskou /deti od 3 - 6 rokov/.

Každý sa do apoštolátu zapája podľa svojich darov a možností. Niektorí v skrytosti (modlitbou či obetou utrpenia), iní napríklad verejne pôsobia v rozličných oblastiach – kultúrnych, spoločenských či politických. A to všetko saleziánskym spôsobom, ktorý je charakteristický radosťou, láskavosťou, rodinným duchom a láskou k mladým.

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi