Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Sedmokráska

 
Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (porov. Lk 18,16)
 

Stretnutie so Sedmokráskou je určené pre deti predškolského veku z našej farnosti, ktoré cez divadielko, tvorivé dielne, hry, súťaže môžu bližšie spoznávať Pána Ježiša, jeho učenie, zázraky, jeho lásku, obdivovať krásy stvorenia, rozvíjať svoje dary v tvorivých dielňach, učiť sa podeliť, odpustiť, pomôcť, a tak rozvíjať celú svoju osobnosť.

Stretnutia so Sedmokráskou sa uskutočňujú počas školského roka každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 15.15 v pastoračnom centre.

 

Zodpovedná osoba: Mgr. Lýdia Koleková
 
 
Ďalšie informácie o Sedmokráske nájdete  na: https://sedmokraska9.webnode.sk/
 

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál