Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Birmovanie

"Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1285)

Dôležité informácie o sviatosti birmovania je možné nájsť v kánonoch 879-896 Kódexu kánonického práva.

 
Príprava na Sviatosť birmovania začína v našej farnosti spravidla už v máji. Prihlásiť sa môžu mladí vo veku od 8. ročníka ZŠ a starší a to osobne v čase úradných hodín na fare, najneskôr do 19.5.2024. Prihlášku si môžete stiahnuť tu, alebo vyzdvihnúť na fare.
 
Informácie o birmovancoch a o ich príprave, materiály z katechéz a mnoho iného nájdete tu.
 
Dospelí sa môžu pripravovať na prijatie sviatosti birmovania spolu s katechumenmi, ktorí sa pripravujú na krst. Bližšie informácie tu.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál