Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Birmovanie

"Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1285)

Dôležité informácie o sviatosti birmovania je možné nájsť v kánonoch 879-896 Kódexu kánonického práva.

 
V októbri začíname v našej farnosti prípravu na sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu mladí vo veku od 8. ročníka ZŠ a starší a to osobne u duchovných otcov v čase úradných hodín na fare, najneskôr do 18.5.2023. Prihlášku si môžete stiahnuť  z webovej  strán ky  farnosti tu, alebo vyzdvihnúť na fare..
 
Informácie o birmovancoch a o ich príprave, materiály z katechéz a mnoho iného nájdete tu.
 
Dospelí sa môžu pripravovať na prijatie sviatosti birmovania spolu s katechumenmi, ktorí sa pripravujú na krst. Bližšie informácie tu.

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi