Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Birmovanci

"Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1309)
 
Birmovanci sú podobne ako katechumeni (dospelí pripravujúci sa na prijatie krstu) "stavom" v Cirkvi. Birmovanci sú tí kresťania, ktorí sú na ceste duchovného a ľudského dozrievania, aby mohli prijať poslednú sviatosť uvedenia do kresťanského života (tzv. "iniciácie"). Farské spoločenstvo vedené miestnymi pastiermi je osobitne zodpovedné za prípravu birmovancov.
 
Aktuálne prebieha príprava birmovancov podľa diecézneho programu "Poď a uvidíš".
 
Staršie kurzy:
Kurz "Život s Bohom", určený pre birmovancov v príprave na prijatie sviatosti birmovania.
 
 
 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál