Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Sviatosť ZMIEREnia (pokánia) - svätá spoveď

"Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie." "Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva.
 
Spovedanie v našej farnosti:
 
V našej farnosti je možné pristúpiť k svätej spovedi každý deň pol hodinu pred Sv. omšami (okrem soboty a nedele). K dispozícii sú kňazi podľa rozpisu Sv. omší, ktorý nájdete na farskej nástenke vo farských oznamoch. Spovedá kňaz, ktorý bude mať nadsledujúcu Sv. omšu.
 
V prvopiatkovom týždni spovedajú všetci kňazi (okrem toho, ktorý práve slúži Sv. omšu) od 17.00 do 19.00 (podľa rozpisu, ktorý je vždy na nástenke a podľa farských oznamov). Okrem toho cez prvopiatočný týždeň spovedáme dopoludnia v stredu a štvrtok od 9.00 do 11.00 hod. Chorých spovedáme pravidelne dopoludnia na prvý piatok (nových treba zahlásiť na fare). 
 
V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez email).
 

Vo svätom Martine sa spovedá obyčajne v utorok pred prvým piatkom podľa oznamov (16.00-17.00) a v Turni každý štvrtok po svätej omši (19.00-19.30).

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál