Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Sviatosť pokánia - svätá spoveď

"Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie." "Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva.
 
Spovedanie v našej farnosti:
 
1. V našej farnosti je možné pristúpiť k svätej spovedi každý deň pol hodinu pred sv. omšami (okrem soboty a nedele). K dispozícii sú kňazi podľa rozpisu sv. omší, ktorý nájdete na farskej nástenke vo farských oznamoch (pri každej sv. omši je naznačený kňaz skratkou JD, CS, MM, RH). Spovedá kňaz, ktorý bude mať nadsledujúcu sv. omšu.
 
2. V prvopiatkovom týždni spovedajú všetci kňazi (okrem toho, ktorý práve slúži sv. omšu) od 17.00-19.15h (podľa rozpisu, ktorý je vždy na nástenke a podľa farských oznamov). Okrem toho cez prvopiatočný týždeň spovedá jeden z kňazov každý deň dopoludnia (pondelok-štvrtok) od 9:00-11.00h. Chorých spovedáme pravidelne dopoludnia na prvý piatok (nových treba zahlásiť na fare). 
 
Spovednice jednotlivých kňazov:
 
  - otec Jozef Dúc  (JD) pod chórom vľavo
  - otec Csaba Mikus (CS) pod chórom vpravo
  - otec Martin Mosný (MM) v oratóriu
  - otec Rudolf Hudek (RH) pod chórom vľavo 
    (alebo v niektorej inej spovednici)
 
 
V predsieni kostola nájdete na nástenke aktuálny stav: 
kto a kde práve spovedá (meno aktuálneho spovedníka je napísané na každej spovednici).
 
V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez email).

Na filiálkach sa spovedá obyčajne v utorok pred prvým piatkom podľa oznamov (vo svätom Martine obyčajne od 16.00-17.00h a v Turni v utorok od 15:30-17:30h).

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi