Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Krst

"Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1213)

Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 849-879 Kódexu kánonického práva.

Krst detí

Rodičia, ktorí by chceli pokrstiť svoje dieťa, môžu nahlásiť krst v úradných hodinách na farskom úrade. Treba priniesť so sebou rodný list dieťaťa. Pred krstom sú rodičia i krstní rodičia pozvaní k predkrstnej katechéze, ktorá býva v sobotu o 10.00h v Pastoračnom centre. Krsty detí sa vysluhujú v nedeľu vo farskom kostole po skončení dopoludňajších svätých omší.

V prípade krstu dieťaťa, ktoré dosiahlo katechetický vek, je možné spojiť prípravu na krst s prípravou na prvé sväté prijímanie.

Krst dospelých

V prípade krstu dospelého je potrebné absolvovať katechumenát, ktorý sa začína vždy v semptembri a je potrebné sa nahlásiť na farskom úrade. Príprava trvá do Veľkej noci.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál